Skip to Content

ارتقای رتبه‌ی علمی چهار استاد دانشگاه

شادباش صمیمانه به همکاران عزیزمان
 
 
به گزارش روابط عمومی در جلسه‌ی اخیر هیأت ممیزه، ارتقای رتبه‌ی علمی چهار استاد گرانقدر دانشگاه، تایید شد. با تبریک و شادباش صمیمانه به این بزرگواران، توفیق همراه با بهروزی و پیروزی را برایشان آرزومندیم.
 
*دکتر فاضل اسدی امجد
از دانشیاری به استادی
دانشکده‌ی ادبیات و زبانها
 
*دکتر محمدنبی کریمی
از استادیاری به دانشیاری
دانشکده‌ی ادبیات و زبانها
 
*دکتر افشین متقی
از استادیاری به دانشیاری
دانشکده‌ی علوم جغرافیایی
 
*دکتر علیرضا الهی
از استادیاری به دانشیاری
دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی