Skip to Content

امضای تفاهم‌نامه‌ی موسسه‌ی آموزش علمی و کاربردی صنعت آب و برق با دانشگاه خوارزمی

به گزارش روابط عمومی، تفاهم‌نامه‌ی همکاری بین دانشگاه خوارزمی و موسسه‌ی علمی کاربردی صنعت آب و برق امضا شد. این برنامه با حضور دکتر داود توکلی، دکتر مسعود سرپاک، دکتر سرافراز به ترتیب رئیس، معاون آموزشی و مسئول آموزش زبان بین‌المللی موسسه‌ی علمی کاربردی صنعت آب و برق و دکتر محمدعلی سبحان الهی، دکتر جعفر کیوانی، دکتر نوری، دکتر شاکری و دکتر لواسانی به ترتیب: رییس، معاون آموزشی، مدیر تحصیلات تکمیلی، مدیر ارتباط با صنعت و رئیس مرکز رشد دانشگاه خوارزمی بعد از ظهر روز یکشنبه 25/4/96 در دانشگاه خوارزمی صورت گرفت.
 
دکتر سبحان‌اللهی گفت: به منظور گسترش همکاری و فعالیت‌های مشترک آموزشی و پژوهشی دانشگاه خوارزمی و موسسه‌ی آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق و نظر به تجربیات دانشگاه و موسسه در این خصوص به ویژه برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و بلندمدت در مقاطع مختلف و لزوم ارتباط موثر، این تفاهم‌نامه به امضا رسیده‌است.
 
رئیس دانشگاه اظهار داشت: در حال حاضر موضوع این تفاهم‌نامه انجام همکاری‌های مشترک علمی، آموزشی و پژوهشی و فناوری، طراحی و نظارت بر دوره‌های آموزشی عمومی است و همکاری در زمینه‌ی فعالیت‌های علمی و آموزشی و استفاده از نیروی انسانی و فضای آموزشی و اداری طرفین برای نیل به اهداف مشترک در نظر گرفته شده است.