Skip to Content

انتصاب معاون فرهنگی و سرپرست معاون دانشجویی و مدیر آموزش دانشگاه

 
 
 
 
به گزارش روابط عمومی آقای دکتر عزیزالله حبیبی معاون محترم دانشجویی و سرپرست معاونت فرهنگی دانشگاه خوارزمی به دلیل اینکه برای فرصت مطالعاتی عازم مالزی هستند، از مسئولیت خود استعفا کردند.
 
آقای دکتر سبحان اللهی ضمن سپاسگزاری و قدردانی از زحمات خالصانه و دلسوزانه ی ایشان، با این استعفا موافقت کردند و طی حکمی، آقای دکتر مرتضی تهامی را که سالها مدیر آموزش دانشگاه بودند، به سمت معاونت فرهنگی و همچنین سرپرستی معاونت دانشجویی منصوب کردند.
 
با رفتن دکتر تهامی از اداره ی آموزش دانشگاه، آقای دکتر محمد دلنواز با حکم رئیس دانشگاه، مدیر آموزش دانشگاه شدند. 
مراسم تودیع و معارفه ی معاونان فرهنگی و دانشجویی و مدیران پیشین و فعلی آموزش امروز سه شنبه ۲۴ اسفند در حوزه ی ریاست برگزار شد.
برای این عزیزان آرزوی بهروزی و توفیق روزافزون داریم.