Skip to Content

بازدید هیأت علم و فناوری اتحادیۀ اروپا از دانشگاه خوارزمی

نشست اتحادیه اروپا و دانشگاه خوارزمی با محوریت مرکز مطالعات اروپا تهران- 11 تیر 1396

 
پیرو سفر هیأتی عالی‌رتبه از مدیران اتحادیۀ اروپا و ۲۲ دانشگاه اروپایی برای شرکت در  کارگروه مشترک ایران و اتحادیۀ اروپا (از یازدهم تا سیزدهم تیرماه ۱۳۹۶) و برگزاری کارگاه‌های آموزشی با موضوع معرفی طرح‌های حمایتی اتحادیۀ اروپا از پژوهشگران ایرانی، رئیس هیأت اتحادیۀ اروپا، آقای پیتر درول، به همراه جمعی از مدیران و کارشناسان این اتحادیه در دانشگاه خوارزمی حضور یافت و در جلسه‌ی کارگروه مشترک شرکت کردند.
این مراسم با حضور اعضای هیأت رییسه، رؤسای دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها، مدیران پژوهشی اتحادیۀ اروپا و کارشناسان دفتر بین‌الملل دانشگاه خوارزمی تشکیل شد. درابتدای جلسه آقای دکتر سبحان‌اللهی رئیس دانشگاه، گزارشی اجمالی دربارۀ دانشگاه، فعالیت‌های بین‌المللی و ظرفیت‌های پژوهشی آن ارائه کرد. ایشان یکی از اولویت‌های اصلی دانشگاه را بین‌المللی شدن و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مشترک با دانشگاه‌های خارجی اعلام کرد. در ادامه‌ی مراسم، آقای دکتر غلامرضا کریمی، مدیر دفتر همکاری‌های علمی بین المللی، به معرفی اهداف، وظایف و ساختار تشکیلاتی مرکز مطالعات اروپا پرداخت.
ایشان بیان کرد که این مرکز در دی ماه ۱۳۹۵ و با تصویب هیأت امنای دانشگاه با چهار گروه پژوهشی تشکیل شده‌است. این گروه‌ها شامل: مطالعات راهبردی، مطالعات امنیت، مطالعات آب، انرژی و محیط زیست، و مطالعات فناوری‌های نوین است.
این مرکز در ابتدای فعالیت خود، تقاضای پذیرش دو پروژه از طرح ژان مونه را به اتحادیۀ اروپا داده‌است که یکی کرسی تغییرات اقلیم و دیگری قطب مرکز مطالعات اروپاست. این درخواست‌ها در مقر اتحادیۀ اروپا در  حال بررسی است.
در ادامه آقای پیتر درال، از مدیران ارشد اتحادیۀ اروپا، با ابراز خشنودی از حضور در دانشگاه خوارزمی، از حمایت‌های همه جانبۀ دانشگاه خوارزمی از این مرکز صمیمانه قدردانی نمود و اعلام کرد که اتحادیۀ اروپا برای همکاری با این مرکز عزم جدی دارد.
 
در ادامه مدیران گروه‌های پژوهشی مرکز مطالعات اروپای دانشگاه خوارزمی، آقایان دکتر ارسلان قربانی، دکتر میرزازاده و دکتر علیجانی به ارائۀ گزارش در زمینۀ حوزه‌های کاری گروه‌های خود پرداختند.
 
خانم تانیا دیمیترووا، کارشناس سیاستگذاری اتحادیۀ اروپا، ضمن تقدیر از دانشگاه خوارزمی برای ترجمه و تدوین کتابچه‌های آموزشی چشم‌انداز 2020 و فعالیت‌های ژان مونه، توضیحاتی در خصوص سازکار رسیدگی به درخواست های طرح‌های پژوهشی ارائه کرد.
در پایان، جلسۀ پرسش و پاسخ برگزار شد و هیأت اتحادیۀ اروپا به همراه مسئولان دانشگاه از مرکز مطالعات اروپا بازدید کردند.