Skip to Content

برگزاری مراسم گرامیداشت یاد قیصر امین‌پور در دانشگاه خوارزمی

 

 

 

 

 

 پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های علمی گروه زبان و ادبیات فارسی به گرامیداشت یاد شاعر معاصر زنده یاد قیصر امین‌پور اختصاص یافت. در این جلسه که خانوادۀ جاودانیاد امین پور نیز حضور داشتند، آقایان بیوک ملکی و مصطفی علیپور از شاعران معاصر و دکتر محمد شادروی‌منش و دکتر بهادر باقری، اعضای هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در بارۀ ابعاد مختلف شخصیت و اندیشه و هنر امین پور سخنرانی کردند. این مراسم با حضور جمعی از استادان، دانشجویان و شاعران جوان در روز چهارشنبه 10 آبانماه 1396، ساعت 13 تا 15 در تـالار ابــوریــحـان دانشگاه خوارزمی برگزار شد.