تمدید مهلت ثبت نام جشن دانش آموختگی

به اطلاع دانشجویان متقاضی ثبت نام در جشن دانش آموختگی می رساند ، مهلت ثبت نام تا تاریخ 96/5/30 تمدید شده است . زمان ثبت نام به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود ، لذا دانشجویانی که تا کنون موفق به ثبت نام نشده اند در اسرع وقت اقدام نمایند.

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی