تمدید مهلت ثبت نمره و اعتراض برخی دروس در سامانه گلستان

 
تمدید مهلت ثبت نمره و اعتراض برخی دروس در سامانه گلستان
 
به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی می رساند، با توجه به بروزرسانی شبکه و گلستان و احتمال عدم دسترسی به این سرور از روز 96.04.21 به مدت 48 لغایت 72 ساعت، مهلت زمان ورود نمرات و اعتراض به دروسی که امکان وارد نمودن نمرات آنها یا اعتراضهای آنها در این بازه زمانی می باشد، به مدت یک هفته تمدید می گردد.
 
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی