داستان در داستان(شگرد ویژه ی حافظ در تلمیحات قرآنی)

داستان در داستان 

سخنران: دکتر بهادر باقری

مکان: تهران، شهر کتاب مرکزی

شگرد ویژه حافظ در تلمیحات قرآنی 

93/8/28

Image result for ‫فایل صوتی‬‎1

Image result for ‫فایل صوتی‬‎2

Image result for ‫فایل صوتی‬‎3