زیستن در قلم‌رو ادبیات سخنران آقای دکتر یزدان منصوریان

روز بزرگ‌داشت حکیم فردوسی و پاس‌داشت زبان فارسی برگزار شد
اولین نشست از سلسله نشست‌های علمی گروه زبان و ادبیات فارسی با عنوان "زیستن در قلم‌رو ادبیات" با سخنرانی آقای دکتر یزدان منصوریان عضو محترم هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی در روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۹ ساعت: ۱۲:۰۰ در سالن شمارهٔ ۲ دانشکدهٔ ادبیات (حصارک) برگزار شد.
 
فایل صوتی برنامه تقدیم می‌شود:
Image result for ‫فایل صوتی‬‎1
Image result for ‫فایل صوتی‬‎2