Skip to Content

عضویت سه تن از اعضای هیات علمی دانشگاه خوارزمی در شورای پژوهشی مرکز تربیت مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه ای کشور

عضویت سه تن از اعضای هیات علمی دانشگاه خوارزمی در شورای پژوهشی مرکزتربیت مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه ای کشور

به گزارش روابط عمومی، طی احکام جداگانه‌ای توسط آقای دکتر عزیزی سرپرست مرکز تربیت مربی سازمان

آموزش فنی و حرفه‌ای کشور آقایان:

دکتر حمزه نوذری (رئیس اداره کارآفرینی)

دکتر سید حسین حسینی لواسانی ( رئیس اداره‌ی تحقیقات کاربردی و انتقال فناوری)

و دکتر عطا شاکری (مدیر مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه)

به عضویت شورای پژوهشی مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه‌ای کشور منصوب شدند.

 

  با آرزوی توفیق برای این استادان گرانقدرمان