فیلم های آموزشی اتوماسیون چارگون (تهران-کرج)

 

قابل توجه مدیران گرامی، کارمندان عزیز و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه (تهران-کرج)

 

هم اکنون "فیلم های اموزشی اتوماسیون چارگون" از طریق لینک ذیل قابل بهره برداری و استفاده می باشد.

 

" فیلم های آموزشی اتوماسیون چارگون " (کلیک نمایید)

 

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات