قابل توجه همکاران و دانشجویان عزیز نمایشگاه پیراهن مردانه و مانتوشلوار اداری

 
 
با توجه به نزدیکی سال جدید، نمایشگاه پیراهن مردانه و مانتوشلوار اداری با قیمت تولیدی از تاریخ 26 بهمن 95 به مدت 3 هفته در محل ساختمان اداری دانشگاه ، واقع در خ خاقانی ،مجاور درمانگاه دانشگاه برگزار می گردد.
 
ساعات کار:
از ساعت 9 صبح تا 5 عصر به جز پنج شنبه و جمعه ،یکسره باز است