مدیریت از دیدگاه امام علی (ع) حجت الاسلام ابراهیم زاده

مدیریت از دیدگاه امام علی (ع) حجت الاسلام ابراهیم زاده 
مسوول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه خوارزمی 
 
فایل 1
فایل 2