Skip to Content

نشست تخصصي بررسی اصول ژئوتوریسم برگزار شد

دانشكده‌ی علوم جغرافيايي - دانشگاه خوارزمي برگزار  كرد:
 
روز سه شنبه ١٩ ارديبهشت ماه ٩٦  در دانشگاه خوارزمی تهران نشست تخصصي با عنوان بررسی اصول ژئوتوریسم، معرفی برنامه‌ی ژئوپارک های جهانی یونسکو و ظرفیت‌های ایران در این زمینه (با نگاهی به ژئوپارک جهانی قشم) چهار روز پس از جهاني شدن ژئوپارك قشم با سخنرانی آقايان دکتر عزت اله قنواتی رییس دانشکده‌ی علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی، دكتر محسن رضايي رييس دانشكده علوم زمين دانشگاه خوارزمي، مهندس علیرضا امری کاظمی رییس گروه میراث زمین‌شناختی سازمان زمین‌شناسی و عضو اصلی شورای عالی ژئوپارک های جهانی یونسکو، مهندس حميدرضا محسن‌پور مدیر ژئوپارک جهاني جزیره قشم و سركار خانم دكتر طيبه كياني، عضو هيات علمي دانشكده‌ی علوم جغرافيايي دانشگاه خوارزمي و جمعي از دانشجويان، استادان و مديران دانشگاهي برگزار شد. 
 
 شایان ذکر است که ژئوپارك قشم در دویست و یکمین نشست ژئوپارک‌های یونسکو که در پانزدهم اردیبهشت ماه جاري در فرانسه برگزار شد، کارت سبز گرفت و جهانی شد.
 
اين نشست تخصصي كه با هدف آشنایی با اصول و مفاهیم ژئوتوریسم (زمین گردشگری) و ژئوپارک ها، بررسی ظرفیت های کشورمان در این زمینه ها، آشنایی با تعاریف و مفاهیم اصلی ژئوپارک های جهانی یونسکو، چگونگی روند  معرفی و  ثبت جهانی ژئوپارک ها، معرفی ژئوپارک قشم و بررسی سرگذشت و تحولات آن به عنوان یک الگوی موفق، نگاهی به چالش های موجود درزمینه ی گسترش ژئوپارک ها در کشور، اصول اولیه در زمینه‌ی  مطالعات ژئوپارک ها و تعیین محدوده های پیشنهادی برای معرفی یک ژئوپارک جدید برگزار شده بود، درباره اصول و مفاهیم ژئوپارک های جهانی یونسکو و ظرفیت های کشور در این زمینه،  تجربیات موفق در احیای ژئوپارک جهاني قشم،  پتانسیل ژئوتوريسم پدیده های کارستی ایران، سخنراني هايي ارائه شد و در پايان به گفتگوی آزاد و پرسش و پاسخ پرداخته شد.
 
‎ با مطرح شدن ژئوپارک بین المللی قشم پيش  بینی مي شود كه زمینه‌ی توسعه روزافزون گردشگری در سطح بین الملل و در پی آن توسعه‌ی اقتصادی و اشتغال بخش عظیمی از بومیان جزیره در کنار مراقبت صحیح از میراث ماندگار فرهنگی بر اساس استانداردهای بین 
المللی یونسکو را فراهم سازد.
 
‎از اين رو برگزاري چنين نشست هايي مي تواند با ارايه راه كارهاي علمي ب‌‌ه متخصصان و دست اندراكارن اين حوزه، راه را براي رسيدن به توسعه پايدار هموار سازد.