« بازگشت

نقد و بررسی کتاب مقدمه ای بر شعر فارسی

نقد و بررسی کتاب مقدمه ای بر شعر فارسی 

مکان: تهران،شهر کتاب مرکزی 

94/12/4

با حضور :

  • آقای دکتر مسعود جعفری 
  • آقای دکتر محمد دهقانی 
  • آقای دکتر کامیار عابدی 

Image result for ‫فایل صوتی‬‎1

Image result for ‫فایل صوتی‬‎2

Image result for ‫فایل صوتی‬‎3

Image result for ‫فایل صوتی‬‎4