نمایشگاه فروش صنایع دستی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی ( تهران ) برگزار می کند :

نمایشگاه فروش صنایع دستی

10/2 لغایت  10/3 دانشکده ادبیات (طبقه همکف)

10/3 لغایت 10/5 دانشکده علوم مالی (طبقه همکف جنب کافی شاپ )

علاقه مندان جهت فراگیری آموزش میتوانند به دفتر امور فرهنگی واقع در خیابان خاقانی ، ساختمان سمیه ، نیم طبقه مراجعه نمایند.