Skip to Content

همکاری دانشگاه خوارزمی با شورای اسلامی شهر کرج کلید خورد

 
 
پس از دیدار و گفتگوی هیأتی از دانشگاه خوارزمی با آقای دکتر نبیونی در محل شورای شهر کرج در روز ۱۳ شهریور، دوشنبه ۲۰ شهریور به دعوت رئیس دانشگاه خوارزمی، رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر کرج در دانشگاه خوارزمی حضور یافتند و در جلسه‌ای با حضور هیات رئیسه‌ی دانشگاه، در باره‌ی فرصت‌ها، توانمندی‌ها و زمینه‌های مناسب همکاری دوجانبه بحث و گفتگو کردند. 
 
ابتدا رئیس دانشگاه، ضمن معرفی و بیان توانمندی‌های ارزنده‌ی آن، بر اشتیاق و اراده‌ی جدی دانشگاه برای همکاری با جامعه و رفع مشکلات مردم تاکید کرد و همچنین خواستار کمک شورای شهر برای رفع مشکلات دانشگاه شد. 
 
سپس دکتر نبیونی و دیگر اعضا و روسای کمیسیون‌های شورای شهر، ابراز خرسندی کردند که دانشگاه به مسائل و مشکلات جامعه حساسیت نشان می‌دهد و بر تعامل سازنده بین شورا و دانشگاه تاکید کردند.  
 
در این جلسه ضمن معرفی آقای رنجبر به عنوان رابط دانشگاه با شورای شهر در امور اجرایی، آقایان دکتر بهادر باقری و دکتر حسینی لواسانی به عنوان رابطان علمی و فرهنگی و مسئولان تهیه و تدوین تفاهم‌نامه‌ی دانشگاه و شورا و پیگیری امور تعیین شدند. آقای محمدی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و خانم دشتگرد رئیس مرکز پژوهش شورا نیز از طرف شورای شهر  برای تنظیم این تفاهم‌نامه انتخاب شدند تا پس از فراهم شدن مقدمات، این تفاهم‌نامه در یک جلسه‌ی رسمی امضا شود.
 
همچنین پیشنهاد شد برای تغییر و بهبود فضای فرهنگی اطراف دانشگاه و ارتباط بهتر و بیشتر دانشگاه و جامعه، با همکاری شورا و شهرداری کرج، فرهنگسرا و مجتمع عظیم فرهنگی، هنری و ورزشی در پردیس کرج دانشگاه خوارزمی ایجاد شود تا هم دانشجویان و هم مردم کرج از آن بهره‌مند شوند و فضای اطراف دانشگاه، مناسب شان و منزلت آن شود. 
 
خوشبختانه فضای جلسه بسیار همدلانه و مثبت بود و امیدواریم به زودی شاهد تحولات و  کارهای ارزنده با همکاری دانشگاه و شورای شهر باشیم.