پایان مهلت ثبت نام جشن دانش آموختگی

 به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند مهلت ثبت نام در جشن دانش آموختگی سال 96 به اتمام رسیده و سامانه ثبت نام غیر فعال می باشد .

 

 

 

 

 

مدیریت فرهنگی و اجتماعی