گفتگو با دکتر حبیبی به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو

۱۶ آذر روز دانشجو گرامی باد!

در این زمینه و برای آگاهی از فعالیت ها و برنامه های معاونت دانشجویی و فرهنگی، با آقای دکتر عزیزاِِلله حبیبی گفتگویی داشتیم که تقدیم می کنیم.

جهت دریافت کیلیک نمایید