Skip to Content

اولین جلسه از سلسه جلسات کرسی نظریه پردازی نقد و مناظره

اولین جلسه از سلسه جلسات کرسی های آزاد اندیشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی با موضوع " انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران" روز سه شنبه مورخ 27/11/94 از ساعت 9:00 الی 11:30  با حضور و سخنرانی جناب آقای دکتر سبحان اللهی سرپرست دانشگاه و جناب آقای دکتر محسن اسماعیلی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و عضو محترم حقوقدانان شورای نگهبان قانون اساسی در سالن دانشکده ی علوم واقع در تالار 17 شهریور برگزار می شود .