Skip to Content

دکتر ترسلی:محیط زیست اولین مشکل جهانی است

 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه دکتر ترسلی رئیس عالی انجمن شیمی ایران در هشتمین سمینار شیمی و محیط زیست در پردیس دانشگاه خوارزمی در کرج گفت یکی از مشکلات جهانی محیط زیست است و نباید با محیط زیست ظالمانه رفتار نمود و باید فکری به حال محیط زیست کرد.
دکتر ترسلی برگزاری نمایشگاه و برگزاری سمینار علمی راکار دشواری خواند و از دانشگاه خوارزمی به خاطر برگزاری چندمین سمینار و همایش تشکر نمود.