Skip to Content

معاون آموزشی دانشکده‌ی اقتصاد منصوب شد

متن حکم: 
 
جناب آقای دکتر محمد صیادی 
عضو محترم هیأت علمی دانشکده اقتصاد 
 

با سلام و احترام

با عنایت به مراتب تخصص و شایستگی جنابعالی، به عنوان "معاون آموزشی دانشکده‌ی اقتصاد" منصوب می‌شوید. امید است با مشارکت و همکاری و همدلی اعضای هیات علمی در جهت ارتقاء بیش از پیش توان علمی و کیفیت آموزشی آن دانشکده گام های موثری بردارید.

رئیس دانشگاه همچنین در نامه‌ای از زحمات سرکار خانم دکتر مرضیه خاکستری، عضو محترم هیأت علمی دانشکده اقتصاد، از زحمات دلسوزانۀ ایشان در زمان تصدی معاونت آموزشی دانشکده اقتصاد تقدیر و تشکر کرد.

محمدعلی سبحان‌اللهی
رئیس دانشگاه