Skip to Content

پیام شادباش به استادان گرانمایه

 
 
 
درجلسه‌ی هیات ممیزه‌ی دانشگاه خوارزمی در روز سه‌شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶، چهار تن از استادان بدین شرح، ارتقای رتبه‌ی علمی یافتند:
 
دکتر ابوالفضل میرزازاده 
دانشکده‌ی فنی و مهندسی
ارتقاء به رتبه‌ی استادی 
 
دکتر حمید رجبی
دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی 
ارتقاء به رتبه‌ی استادی
 
دکتر میرمحسن پدرام 
دانشکده‌ی فنی و مهندسی
ارتقاء به رتبه‌ی دانشیاری 
 
دکتر فرزانه ساسانپور 
دانشکده‌ی علوم جغرافیایی
ارتقاء به رتبه‌ی دانشیاری 
 
این توفیق ارزنده و افتخارآفرین را به همکاران گرانقدرمان شادباش می‌گوییم و برایشان آرزوی توفیق روزافزون و سلامت و سعادت داریم. 
 
روابط عمومی دانشگاه