گفتگو بادکتر مشهدی زاده در آستانه ی هفته ی پژوهش

در آستانه ی هفته ی پژوهش با جناب دکتر مشهدی زاده سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه در باره ی برنامه های این هفته، گفتگویی داشتیم که تقدیم حضورتان می کنیم.