ورود به پنل کاربری
یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ ( OLD SITE )
دانشکده مدیریت

بایگانی بخش آیین نامه های آموزشی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ -

آیین نامه های دوره دکتری

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ -

آیین نامه های دوره کارشناسی ارشد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ -

آیین نامه دوره کارشناسی