ورود به پنل کاربری
یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ ( OLD SITE )
دانشکده شیمی

بایگانی بخش صفحه نمایش

img_yw_news
سه شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵ -

سایت دانشکده شیمی دانشگاه خوارزمی

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۵ -

گفتگو با دکتر مشهدی زاده

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۵ -

سومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و نانو ایران دانشگاه شهید بهشتی تهران، 22 و 23 خرداد 1395 به همراه کارگاه آموزشی

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۵ -

فرصت مطالعاتی یک استاد نیجریایی در دانشکدۀ شیمی دانشگاه خوارزمی

img_yw_news
یکشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۵ -

کسب مدال نقره مسابقات تکواندو توسط دو دانشجوی دختر دانشکده شیمی

img_yw_news
یکشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۵ -

سایت انجمن دانشجویی دانشکده شیمی دانشگاه خوارزمی

img_yw_news
یکشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۵ -

دکتر حسین آقا بزرگ، استاد فقید دانشکده ی شیمی در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفته اند

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ -

فرصت مطالعاتی یک استاد نیجریایی در دانشگاه خوارزمی

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

عنوان

img_yw_news
چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۸۰ -

فهرست اسامی پژوهشگران برتر دانشگاه خوارزمی