ورود به پنل کاربری

بایگانی بخش صفحه نمایش

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ -

مرحله نمایشگاهی هفتمین جشنواره دانشگاهی حرکت

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶ -

پخش مستند آیا جهان بیش از 3 بعد دارد؟

img_yw_news
سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶ -

اطلاعیه شماره 2 انتخابات شورای صنفی ، رفاهی دانشجویی

img_yw_news
سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶ -

طرح اردویی ایرانسرا

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ -

همایش بزرگ کارآفرینی و اشتغال زایی در علوم زیستی و بیوتکنولوژی

img_yw_news
دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶ -

جشنواره گرامی داشت روز کارمند

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۴ -

مطلب جدید در کتب تخصصی

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۴ -

مطلب ساده 4

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۴ -

مطلب ساده 3

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۴ -

مطلب ساده 2

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۴ -

مطلب ساده 1

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۴ -

کارگروه آموزشی دانشگاه خوارزمی

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۴ -

مطلب 2