ورود به پنل کاربری

بایگانی بخش تفاهم نامه ها

img_yw_news
چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶ -

امضای تفاهم نامه

img_yw_news
پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ -

تفاهم نامه ها

img_yw_news
پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ -

تفاهم نامه همکاری علمی فیمابین دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی و معاونت آبخیز داری جنگلها، مراتع و آبخیز داری کشور