امام علی (ع):
كَثرَةُ اصطِناعِ المَعروفِ تَزيدُ فِى العُمُرِ وَ تَنشُرُ الذِّكرَ
زياد كار نيك انجام دادن، عمر را مى افزايد و نام را پرآوازه مى سازد.


ستاد خیرین دانشگاه خوازمی تشکل مردم نهادی است که فعالیت خود را از فروردین ماه سال 1392 آغاز نموده است.
دبیرخانه ستاد خیرین دانشگاه به منظور ارتباط خیرین کشور در انجام امور خیریه و ساخت فضاهای آموزشی، فرهنگی و رفاهی دانشگاه راه اندازی گردید.علاقمندان جهت ارتباط با دبیرخانه ستاد مذکور و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 34550660 -026 تماس حاصل نمایند.