فلسفه برای کودکان،امروز، چرا و چگونه

فایل سخنرانی و کارگاه دکتر یحیی قائدی  در مدرسه ندای آسمان اسلامشهر
فلسفه برای کودکان،امروز، چرا و چگونه؟ 
۲۰ اردیبهشت ۹۶ 
Image result for ‫فایل صوتی‬‎