ورود به پنل کاربری
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ( OLD SITE )
دانشکده علوم مالی

دانشجویان در حال دفاع نیمسال اول ۹۹-۹۸

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۷ | 
نام و نام خانوادگی دفاع کننده   :  الهام بلوطی
حسابداری     ۹۵۳۱۸۶۵۰۳


عنوان پایان نامه : ارزیابی تاثیرنظرات تحلیلگران مالی رسانه های اجتماعی درپیش بینی روند حرکت سهام .(مطالعه موردی بورس اوراق بهادارتهران)


استاد راهنما: جناب آقای  دکتر  محمدرضایی

استاد مشاور:      جناب آقای دکتر     عمرانی                                                             استاد داور : سرکار خانم دکتر دیانتی دیلمی


یکشنبه      مورخ           ۱۳۹۸/۰۶/۳۱    ساعت   ۱۶     کلاس ۱۲-۴
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی دفاع کننده   :   فرزاد فروغی مجد
مهندسی سیستم های مالی     ۹۵۳۱۹۴۵۰۸


عنوان پایان نامه : ارزیابی تاثیرنظرات تحلیلگران مالی رسانه های اجتماعی درپیش بینی روند حرکت سهام .(مطالعه موردی بورس اوراق بهادارتهران)


استاد راهنما: جناب آقای  دکتر   پاکیزه

استاد مشاور: جناب آقای  دکتر     دستخوان                               استاد داور :جناب آقای دکتر      بلگوریان


یکشنبه      مورخ           ۱۳۹۸/۰۶/۳۱       ساعت  ۱۳/۳۰       کلاس ۱۲-۴

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی دفاع کننده   :   مراد زینی وند
 
ریاضی مالی     ۹۵۳۱۹۲۵۰۸

عنوان پایان نامه : بهینه سازی سبد سهام برای دارایی های دم پهن با استفاده از شاخص ریسک حدی
 
استاد راهنما:سر کار خانم  دکتر   عزیززاده
 
استاد مشاور: جناب آقای  دکتر  منطقی                                                             استاد داور :جناب آقای دکتر   جعفری

 
یکشنبه مورخ           ۱۳۹۸/۰۶/۳۱     ساعت   ۹     کلاس ۱۲-۴

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی دفاع کننده   :   سیده فاطمه نصیری
 
مدیریت مالی     ۹۵۵۲۲۲۶۱۷


عنوان پایان نامه : تاثیرعدم شفافیت مالی برتاخیرقیمتی بانک های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران


استاد راهنما: جناب آقای  دکتر     آقا بابائی

استاد مشاور: جناب آقای  دکتر  سعیدی کوشا                                                     استاد داور :جناب آقای دکتر    رستگار سرخه


 شنبه      مورخ           ۱۳۹۸/۰۶/۳۰      ساعت   ۱۴/۳۰       کلاس ۱۲-۴


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی دفاع کننده   :   مرتضی طالبی
مهندسی سیستم های مالی     ۹۵۳۱۹۴۵۰۷


عنوان پایان نامه : بررسی پیش واکنشی بازار سهام نسبت به رخدادهای شدید بازار


استاد راهنما: جناب آقای  دکتر  آقابابایی

استاد مشاور: جناب آقای  دکتر    سعیدی کوشا                                 استاد داور :جناب آقای دکتر      دستخوان


یکشنبه      مورخ           ۱۳۹۸/۰۶/۳۱       ساعت  ۱۱/۳۰صبح       کلاس ۱۲-۴

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی دفاع کننده   :   سهیلا حقوقی
مهندسی سیستم های مالی     ۹۵۳۱۹۴۵۰۴


عنوان پایان نامه : بررسی اثربخشی معاملات آتی سکه طلا جهت پوشش ریسک نوسانات قیمت سهام


استاد راهنما: جناب آقای  دکتر  آقابابایی

استاد مشاور: جناب آقای  دکتر    بلگوریان                                  استاد داور :جناب آقای دکتر      طیبی ثانی


یک شنبه      مورخ           ۱۳۹۸/۰۶/۳۱       ساعت  ۸ صبح       کلاس ۱۲-۴

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی دفاع کننده   :   نسیم داودی فر
ریاضی مالی     ۹۵۳۱۹۲۵۰۶


عنوان پایان نامه : بهینه سازی مدل میانگین نیم واریانس به وسیله  الگوریتم C۵.O


استاد راهنما: جناب آقای دکتر عبادتی

استاد مشاور: جناب آقای  دکتر  جعفری                                                             استاد داور :جناب آقای دکتر   منطقی


شنبه مورخ           ۱۳۹۸/۰۶/۳۰     ساعت   ۱۱       کلاس ۱۲-۴

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی دفاع کننده   :   فهیمه غیاثی شیرازی
ریاضی مالی     ۹۵۵۳۰۶۶۰۳


عنوان پایان نامه : تحلیل نرخ بهینه پوشش ریسک دربازارآتی های سکه بهارآزادی،رهیافت مدل های تغییررژیم مارکوف گارچ چند متغیره(MRS-MGARCH)


استاد راهنما: جناب آقای  میثم رافعی

استاد مشاور: سرکار خانم دکتر عزیززاده                                                  استاد داور :جناب آقای دکتر   منطقی


یک شنبه مورخ           ۱۳۹۸/۰۶/۳۱     ساعت   ۹    کلاس ۱۲-۴
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی دفاع کننده   :  ایمان خسرویان
حسابداری     ۹۵۳۱۸۶۵۰۷


عنوان پایان نامه : تجدید ارزیابی دارایی ها و مدیریت سود


استاد راهنما: جناب آقای  دکتر  محمدرضایی

استاد مشاور:      جناب آقای دکتر    فرج زاده دهکردی                                                                  استاد داور :جناب آقای دکتر     عمرانی


شنبه      مورخ           ۱۳۹۸/۰۶/۳۰      ساعت   ۱۲       کلاس ۱۲-۴
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی دفاع کننده   :   میثم احموی قوامی
مدیریت مالی     ۹۵۳۱۳۲۵۰۱


عنوان پایان نامه : تحلیل اثر عملکرد شرکت های همسان بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده  بورس اوراق بهادار تهران


استاد راهنما: جناب آقای  دکتر   بلگوریان

استاد مشاور: جناب آقای  دکتر  سعیدی کوشا                                                     استاد داور :جناب آقای دکتر   طیبی ثانی


 شنبه      مورخ           ۱۳۹۸/۰۶/۳۰      ساعت   ۱۶       کلاس ۱۲-۴


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی دفاع کننده   :   شیما آل حیدر
مهندسی سیستم های مالی     ۹۵۳۱۹۴۵۱۵


عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر پویایی های قیمت نفت برمومنتوم صنایع دربورس اوراق بهادارتهران


استاد راهنما: جناب آقای  دکتر  آقابابایی

استاد مشاور: جناب آقای  دکتر   اقبال نیا                                     استاد داور :جناب آقای دکتر      طیبی ثانی


یکشنبه      مورخ           ۱۳۹۸/۰۶/۱۷       ساعت   ۲ بعدظهر       کلاس ۱۲-۴

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------
نام و نام خانوادگی دفاع کننده   :   مرتضی زرندی
حسابداری     ۹۵۳۱۸۶۵۱۶


عنوان پایان نامه : تاثیر حاکمیت شرکتی بر فساد مالی بانکهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران


استاد راهنما: سرکار خانم  دکتر   دیانتی دیلمی

استاد مشاور:      جناب آقای  دکتر  محمدرضایی                                                                   استاد داور :جناب آقای دکتر    فرج زاده دهکردی


شنبه      مورخ           ۱۳۹۸/۰۶/۱۶       ساعت   ۹صبح       کلاس ۱۲-۴CAPTCHA
دفعات مشاهده: 224 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر