احراز هویت متمرکز
اطلاعات خدمت
نام خدمت: احراز هویت متمرکز
کد خدمت: 2
سامانه خدمت: سامانه احراز هویت متمرکز
اطلاعات خدمت
کارشناس خدمت: خانم مهندس معتمدی مهر
ایمیل: motamedi@khu.ac.ir
شماره تماس: 2626- 02634579600
آیین نامه و سیاست های استفاده از خدمت:
 
• سامانه احراز هویت متمرکز دانشگاه خوارزمی در راستای یکپارچه سازی فرایند احراز هویت کاربران در سامانه های مختلف دانشگاه ایجاد شده است. همه کسانی که نیاز به ورود به سامانه های دانشگاه را دارند لازم است این شناسه را دریافت نمایند.

• کاربران سامانه عبارتند از: دانشجویان شاغل به تحصیل، دانش‌آموختگان، داوطلبان پذیرفته‌شده ورود به دانشگاه، مدرسین ، کارکنان شاغل و افرادی که در قالب هویت موقت در بازه زمانی مشخص با دانشگاه خوارزمی همکاری دارند.
نام و نام خانوادگی:
سوال شما:
CAPTCHA