کارگاه‌های آموزشی
اطلاعات خدمت
نام خدمت: کارگاه های آموزشی
کد خدمت: 17
سامانه خدمت: سامانه جامع کارگاه‌ها
اطلاعات خدمت
کارشناس خدمت: خانم آمنه پورآقایی
ایمیل: apouraghaei99@gmail.com
شماره تماس: 02181582296 و 09358409135

آیین نامه و سیاست های استفاده از خدمت:

♦  برای استفاده از کارگاه ها بایستی در سامانه جامع کارگاه‌ها ثبت نام نمایید.

نام و نام خانوادگی:
سوال شما:
CAPTCHA