کارگاه‌های آموزشی
اطلاعات خدمت
نام خدمت: کارگاه های آموزشی
کد خدمت: 17
سامانه خدمت: سامانه جامع کارگاه‌ها
اطلاعات خدمت
کارشناس خدمت: خانم آمنه پورآقایی
ایمیل: apouraghaei99@gmail.com
شماره تماس: ۰۲۱۸۱۵۸۲۲۹۶
آیین نامه و سیاست های استفاده از خدمت:

• برای استفاده از کارگاه ها بایستی در سامانه جامع کارگاه‌ها ثبت نام کرده و کارگاه مورد نظر را انتخاب نمایید.
نام و نام خانوادگی:
سوال شما:
CAPTCHA