آموزش الکترونیک
اطلاعات خدمت
نام خدمت: آموزش الکترونیک
کد خدمت: 18
سامانه خدمت: سامانه آموزش‌های مجازی
اطلاعات خدمت
کارشناس خدمت 1: همکاران پشتیبان سامانه lms در دانشکده ها
کارشناس خدمت 2: همکاران پشتیبان سامانه lms در مرکز آموزش های آزاد
مسیر ارتباطی با پشتیبانان: میز خدمت (لیست پشتیبانان)

آیین نامه و سیاست های استفاده از خدمت:

♦  اساتید با کد استادی بعنوان نام کاربری و "کد ملیUu" بعنوان رمز ورود

♦  چنانچه پیغام اشتباه بودن پسورد را مشاهده کردید بجای کدملی در رمز ترکیبی کد استادی را وارد کنید.

نام و نام خانوادگی:
سوال شما:
CAPTCHA