کرسی‌های آزاداندیشی
اطلاعات خدمت
نام خدمت: کرسی‌های آزاداندیشی
کد خدمت: 117
کارشناس خدمت: خانم هستی فهیمی‌نژاد
اطلاعات خدمت
شماره تماس: 34579600-026 داخلی 2751
شماره واتساپ و همراه: 09123685385
ایمیل: h.fahiminejad@khu.ac.ir
نام و نام خانوادگی:
سوال شما:
CAPTCHA