ورود به پنل کاربری
دکتر میثم رستگاری مهر
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

بیوگرافی

نام: میثم 
نام خانوادگی: رستگاری مهر
تاريخ تولد:  1365
صادره: کرمانشاه
مدرک تحصيلی :دکتری زمین شناسی زیست محیطی از دانشگاه شیراز