سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
گرگان
ایران
1386/04/30
2
کارشناسی ارشد
دانشگاه شیراز
شیراز
ایران
1389/06/31
3
دکتری
دانشگاه شیراز
شیراز
ایران
1394/04/07
4
پسا دکتری
دانشگاه مازندران
بابلسر
ایران
1402/11/18
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
عالی
متوسط
مهارت‌های حرفه‌ای
#
عنوان مهارت‌ حرفه‌اى
تاریخ آغاز فعالیت
1
زبان برنامه نویسی متلب
1389/07/01
2
هوش مصنوعی و یادگیری ماشین
1390/07/01
3
مدلسازی جریان و انتقال مواد محلول در محیط اشباع و غیر اشباع با استفاده از MODFLOW-GMS-GROUND WATER VISTAS
1388/07/01
4
مدیریت منابع آب با متلب
1390/07/01
5
تعیین پارامترهای هیدروژئولوژیکی با هوش مصنوعی
1390/07/01
6
بررسی هیدروژئوشیمی و آلودگی آبهای زیرزمینی با هوش مصنوعی
1390/07/01
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
مدلسازی آبهای زیرزمینی
2
هوش مصنوعی
3
هیدروژئوشیمی
4
آلودگی آبهای زیرزمینی
5
هیدروژئولوژی
مشارکت در کارگاه‌ها
#
عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى
سازمان برگزار کننده
محل برگزارى
تاریخ برگزارى
1
Fuzzy Logic
دانشگاه شیراز
دانشکده فنی مهندسی
2012
2
آشنایی با روش های تجزیه شیمیایی کمی در علوم زیست محیطی (آب، خاک و گیاه)
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سالن اجتماعات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1385
3
مطالعات هیدروژئوشیمی
دانشگاه شیراز
سالن کنفرانس دانشگاه شیراز
2014
4
آشنایی با هیدروژئولوژی کارست کربناته زاگرس
دانشگاه شیراز
سالن کنفرانس دانشگاه شیراز
2012
5
آنالیز آماری داده های هیدروژئوشیمیایی
دانشگاه شیراز
سالن کنفرانس دانشگاه شیراز
2014
دروس ترم جاری
508 - آمار واحتمالات - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
407 - ردیابها - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
408 - آلودگی آبهای زیرزمینی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
082 - سنجش از دور - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
032 - آمار مقدماتی - روز: چهارشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00