ورود به پنل کاربری
اسـدالـه بیرقی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت
اسداله   بیرقی
مرتبه علمی:   استاد
آدرس:
تهران – خیابان شهید مفتح – نرسیده به خیابان انقلاب – شماره 43
کدپستی 1571914911
کرج – خیابان شهید بهشتی – میدان دانشگاه – دانشگاه خوارزمی
کد پستی 37551-31979
تلفن :
تهران 021-86072706
 کرج 0263-4530832
آدرس پست الکترونيک:
beiraghi@khu.ac.ir
صفحه اينترنت شخصی: