ورود به پنل کاربری
جواد سدیدی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

توضیحات استاد

دکترای سیستم های اطلاعات مکانی (Web GIS) - دانشکده علوم کامپیوتر-  دانشگاه اسنبرک  - کشور آلمان

کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS - دانشگاه تربیت مدرس - تهران - ایران

کارشناسی مهندسی منابع طبیعی - دانشگاه گرگان - ایران

بیوگرافی

‌‌‌                                رزومه (CV)

اطلاعات

شخصی

نام:  جواد

نام خانوادگی:  سدیدی

مرتبه: استادیار

گروه آموزشی:  سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

ایمیل: jsadidi@gmail.com
تلفن همراه:  09184175610

سوابق

آموزشی

دکتری:

کارشناسی ارشد:  4 سال

کارشناسی:  4 سال

سوابق شغلی (اجرایی)

1.  مدیر گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

سوایق تدریس (درس‌های ارائه شده)

دوره دکتری:

دوره کارشناسی ارشد:  سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشرفته, مدلهای رقومی زمین, مدلسازی, کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مطالعات آب و خاک

دوره کارشناسی:   فناوری اطلاعات, سیستم اطلاعات جغرافیایی, ریاضیات

ارائه مقاله در همایش‌های علمی

1.      Landslide risk zonation using AHP method and GIS in Malaverd catchment, Kermanshah, Iran.

2.  کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی همراه در مدیریت مخاطرات محیطی

3.  مكانيابي بهينه جايگاه هاي عرضه سوخت محور ساري-گرگان با استفاده از مدل سازي گسسته در محيط جي آي اس

4.  ارزيابي تغييرات كاربري اراضي بر ميزان فرسايش با استفاده از فناوريهاي RS و GIS (مطالعه موردي: حوزه دارابكلا-مازندران)

5.   برنامه ريزي سفر بهينه شهري در شبكه حمل و نقل چندساختي شهر تهران

6.   كاربرد روش تحليل شبكه اي در بررسي خطر زمين لغزش (مطالعه موردي: حوزه ابخيز نورآباد(

7.  ارزیابی کارایی مدل ویکور در پهنه بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی شهرستان سمیرم(

8.  کاربرد مدل ویکور در ارزیابي و پهنه بندی تناسب زمین برای توسعه فیزیکی شهر شازند

9.  بررسی فضایی فضای سبز شهر تبریز با استفاده از GIS

10.مدلسازي مکاني سه بعدي هدايت آتش توپخانه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیايي با تاکید بر تعیین موقعیت بهینه ديدبان هاي توپخانه صحرايي

چاپ مقاله

در نشریه‌‌های علمی و پژوهشی

1.      Designing and implementing a web based network control system (NCS) for automated real-time routing and management: A case study for Tehran

2.      Designing 3D Semantic Model in LOD4 to Simulate Building Utility Network

3.      CALCULATION OF PER PARCEL PROBABILITY FOR DUD BOMBS IN GERMANY

4.      Determining the Optimal Algorithm to Locate the Best Place for Earthquake Refugee Camps: A Case Study for Tehran, Iran

5.      Assessing Photovoltaic Potential on Residential Rooftops Using LiDAR Data on the Web

6.      Investigating the Role of Faults in the Establishment and Survival of Settlements Using Remote Sensing and Geographic Information System (GIS). The Case of Sahneh County, Iran

7. پيش بيني سطح ايستابي مناطق خشك و نيمه خشك با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و قانون يادگيري Gradient Descent

8. ارزيابي روش هاي كروستا، نقشه بردار زاويه طيفي و فيلتر تطبيقي تعديل شده جهت استخراج نقشه
زون هاي دگرساني ثانويه رسوبي از داده هاي سنجنده ASTER

9. طراحي و اجراي يك سرويس Game GIS براي مديريت بحران زمين‌لرزه مطالعه‌ي موردي: منطقه‌ي 10 تبريز

10. آناليز حساسيت داده هاي نقشه اي استاندارد ايران جهت اجراي مدل شبيه سازي چندجهتي جريان هاي سطحي در مناطق خشك – محدوده مطالعاتي استان بوشهر

11. پيش بيني روند تغييرات مكاني كاربري اراضي با استفاده از مدل زنجيرة ماركوف-CA )مطالعة موردي: منطقه كوهمره سرخي استان فارس)

12. بررسي روند تغييرات رشد و گسترش شهري و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي : شهر تبريز)

13. روش ترکیبی ELECTRE-FAHP جهت ارزیابی تناسب اراضی با رویکرد مکانیابی دفن پسماند در شهر اهواز

14.  مقایسه کارآمدی شبکه حمل و نقل شهری موجود و پیشنهادی طرح تفصیلی شهر بابل با استفاده از تحلیل گراف در GIS

15.  طراحی وب سرویس مدیریت امدادرسانی پس از وقوع سیل با کمک اطلاعات جغرافیایی داوطلبانه (VGI) بر مبنای تکنولوژی متن باز

چاپ کتاب

بورس تحصیلی و کمک‌های مالی

DAAD (STIBET)  از وزارت علوم آلمان

افتخارات

زبان تخصصی

انگلیسی و  آلمانی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رياضيات پيشرفته 1814001 2 24 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1394
زبان تخصصي 1815511 2 55 هرهفته يك شنبه (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1394
فناوري اطلاعات 1811013 2 28 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1394
فيزيك عمومي 1814003 2 25 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1394
كاربردجي آي اس دربرنامه ريزي روستايي 1811059 2 26 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1394
مباني سيستم اطلاعات جغرافيايي 1811027 2 24 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1394
مدل هاي رقومي زمين 1815507 2 55 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1394
مدل هاي رقومي زمين 1815507 2 56 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1394
نمایش 8 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


آزمایشگاه ها