ورود به پنل کاربری
دکتر مجید قاسمی سیانی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

بیوگرافی

نام: مجید                                                           
نام­ خانوادگی: قاسمی سیانی                                       
صادره: اصفهان
تاریخ تولد: 1362
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه خوارزمی تهران