ورود به پنل کاربری
دکتر محسن رضـائی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

توضیحات استاد

نام: محسن  

نام خانوادگی: رضایی

تاريخ تولد:  1351

صادره: ممسنی(فارس)

مدرک تحصيلی :دکتری آبشناسی از دانشگاه شیراز, ایران, شیراز

مقالات و کتب

پایان نامه ها و رساله ها