ورود به پنل کاربری
دکتر خلیل رضایی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

توضیحات استاد

نام: خلیل  

نام خانوادگی: رضایی

تاريخ تولد:  1353

صادره: خوانسار(اصفهان)

مدرک تحصيلی :دکتری سنگ شناسی و رسوب شناسی از دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم سابق), ایران, تهران

مقالات و کتب

پایان نامه ها و رساله ها