ورود به پنل کاربری
دکتر سید محمـود فاطمی عقدا
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

توضیحات استاد

نام: سید محمود

نام خانوادگی: فاطمی عقدا

تاريخ تولد:  1339

صادره: عقدا (یزد)

مدرک تحصيلی :دکتری زمین شناسی مهندسی(لرزه شناسی)  از دانشگاه کوموماتو, ژاپن, کوموماتو

مقالات و کتب

پایان نامه ها و رساله ها