ورود به پنل کاربری
دکتر علی میثاقی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

بیوگرافی

نام: علی
نام خانوادگی: میثاقی
متولد: 1350
مدرک تحصیلی : دکتری  ژئوفیزیک، لرزه شناسی از دانشگاه (NTNU) Norwegian university of science and Technology