ورود به پنل کاربری
دکتر محمد وحید سبط
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت
به نام خدا
  

مشخصات فردي
نام نام خانوادگي: محمدوحيد  سبط                     مرتبه علمی: استادیار
پست الكترونيكي: Sebt@Khu.ac.ir   و   VHD_Sebt@yahoo.com   و   Sebt@Modares.ac.ir                                                                                            
 
عضو هیات علمی (استادیار)  گروه مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی
 
  
سوابق تحصيلي
معدل کشور/شهرمحل تحصيل نام واحد آموزشي  
گرايش
 
رشته تحصيلي مقطع تحصيلي
معدل کل:  17.86 ايران/تهران تربيت مدرس سیستم مدیریت دکترای تخصصی
18.41 ايران/تهران تربيت مدرس تحقيق در عمليات (OR) مديريت صنعتي کارشناسی ارشد
 
  
افتخارات علمی کسب شده
عنوان افتخار کسب شده محل کسب عنوان سال اخذ
دانشجوی ممتاز ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس 1385
رتبه نخست دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس 1387
برگزیده علمی (پذیرش بدون آزمون کتبی دوره دکتری) دانشگاه تربیت مدرس 1389
 
  
سوابق تدریس در دانشگاه خوارزمی
نام درس تدریس شده تعداد نیمسال تدریس
داده کاوی (الگوریتم‎ها و کاربردها)- ارشد و دکتری از ۱۳۹6
مهندسی سیستم ها- ارشد از ۱۳۹6
مدیریت کیفیت جامع- ارشد از ۱۳۹۵
ارزیابی کار و زمان از ۱۳۹۵
طراحی ایجاد صنایع (مطالعات امکان سنجی) از ۱۳۹۵
اصول مدیریت  و تئوری‎های سازمان از ۱۳۹۵
اصول حسابداری و هزینهیابی از ۱۳۹۵
مدیریت استراتژیک از ۱۳۹۵
مدیریت کیفیت و بهره وری از ۱۳۹۵
طرح ریزی واحدهای صنعتی از ۱۳۹۵
 
سوابق تدریس در سایر مراکز آموزش عالی
موسسه محل تدریس نام درس تدریس شده تعداد نیمسال تدریس
موسسه پژوهش های مدیریت در انرژی دانشگاه تهران اقتصاد مهندسی
(دوره تخصصی DBA)
از 1394
موسسه بارادکاما تئوری‎های تصمیم گیری
(دوره تخصصی DBA)
از 1396
موسسه بارادکاما اصل سناریوسازی و مطالعات ریسک
(دوره تخصصی DBA)
از 1396
دانشگاه آزاد تهران شمال تحقیق در عملیات 1 از 1390
دانشگاه آزاد تهران شمال تحقیق در عملیات 2 از 1391
دانشگاه آزاد تهران شمال تحقیق در عملیات 3 از 1393
دانشگاه آزاد تهران شمال مدیریت تولید از 1390
 
سوابق تدریس غیر آکادمیک
موسسه یا محل تدریس نام درس تدریس شده
شرکت دریا ساحل (خارگ) پیمانکار شرکت ملی نفت ایران PMBOK 2013
دانشگاه علوم پزشکی ایران سمینار و کارگاه دو روزه آشنایی با کاربردهای داده‎کاوی در حوزه پزشکی
شرکت پاسیکو مطالعات امکان سنجی انواع طرح های خدماتی و تولیدی
شرکت پاسیکو کاربرد نرم افزار P6 در مدیریت پروژه
شرکت پاسیکو نرم افزارIII Expert  Comfar
پارک علم و فناوری پردیس مطالعات امکان سنجی انواع طرح های خدماتی و IT
وزارت مسکن و شهرسازی- تهران مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه و نرم افزار MSP
وزارت مسکن و شهرسازی- اردبیل مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه و نرم افزار MSP
 
پروژه ها و فعالیت‎های پژوهشی (با مراکز پژوهشی و دانشگاهی)
رديف نام­ دانشگاه­ يامؤسسه­
آموزشي وپژوهشي
عنوان ­پژوهش­
تاریخ

 
نشاني پژوهشگاه تلفــن
1 دانشگاه خوارزمی ارائه خدمات پژوهشی در حوزه مطالعات امکان‌سنجی؛ تحلیل فرصت و تحقیقات بازار طرح تولید نوشیدنیهای گازدار شرکت طعم و ایده ماندگار شروع پایان تهران- خیابان سمیه- نبش خیابان خاقانی 88830891
1395 1395
2 پژوهشكده مطالعات مدیریت وبهره وری ایران وابسته به دانشگاه تربیت مدرس بازطراحی فرآیندهای سازمان دامپزکشی ایران 1394 1396 تهران - خیابان شهید دکتر لواسانی - خیابان خلبان سعیدی - کوچه حمید - کوچه رهنما- شماره 16 79- 22291235
3 پژوهشكده مطالعات مدیریت وبهره وری ایران وابسته به دانشگاه تربیت مدرس برنامه ریزی جامع بانک سرمایه (طراحی و تدوین برنامه راهبردی، بازاریابی و مزیت رقابتی) 1394 1395 تهران - خیابان شهید دکتر لواسانی - خیابان خلبان سعیدی - کوچه حمید - کوچه رهنما- شماره 16 79- 22291235
4 پژوهشكده مطالعات مدیریت وبهره وری ایران وابسته به دانشگاه تربیت مدرس اصلاح آیین نامه حقوق و دستمزد و جبران خدمات سازمان زیباسازی شهر تهران 1393 1394 تهران - خیابان شهید دکتر لواسانی - خیابان خلبان سعیدی - کوچه حمید - کوچه رهنما- شماره 16 79- 22291235
5 پژوهشكده مطالعات مدیریت وبهره وری ایران وابسته به دانشگاه تربیت مدرس بروز رسانی و تحلیل شغل مشاغل شرکت همراه اول 1392 1393 تهران - خیابان شهید دکتر لواسانی - خیابان خلبان سعیدی - کوچه حمید - کوچه رهنما- شماره 16 79- 22291235
6 پژوهشكده مطالعات مدیریت وبهره وری ایران وابسته به دانشگاه تربیت مدرس تدوین  سند آمایش نظام آموزش عالی کشور 1390 1391 تهران - خیابان شهید دکتر لواسانی - خیابان خلبان سعیدی - کوچه حمید - کوچه رهنما- شماره 16 79- 22291235
7 پژوهشكده مطالعات مدیریت وبهره وری ایران وابسته به دانشگاه تربیت مدرس تدوین  سند تحول راهبردی نظام آموزش عالی کشور 1387 1387 تهران - خیابان شهید دکتر لواسانی - خیابان خلبان سعیدی - کوچه حمید - کوچه رهنما- شماره 16 79- 22291235
8 پژوهشكده مطالعات مدیریت وبهره وری ایران وابسته به دانشگاه تربیت مدرس طراحی و پیاده سازی نظام بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر عملکرد در بانک تجارت 1388 1389 تهران - خیابان شهید دکتر لواسانی - خیابان خلبان سعیدی - کوچه حمید - کوچه رهنما- شماره 16 79- 22291235
9 پژوهشكده مطالعات مدیریت وبهره وری ایران وابسته به دانشگاه تربیت مدرس طراحی و پیاده سازی نظام بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر عملکرد در بانک مهر 1388 1389 تهران - خیابان شهید دکتر لواسانی - خیابان خلبان سعیدی - کوچه حمید - کوچه رهنما- شماره 16 79- 22291235
10 پژوهشكده مطالعات مدیریت وبهره وری ایران وابسته به دانشگاه تربیت مدرس طراحی و پیاده سازی نظام بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر عملکرد در ستاد فرمان حضرت امام (ره) 1388 1389 تهران - خیابان شهید دکتر لواسانی - خیابان خلبان سعیدی - کوچه حمید - کوچه رهنما- شماره 16 79- 22291235
11 پژوهشكده مطالعات مدیریت وبهره وری ایران وابسته به دانشگاه تربیت مدرس طراحی و اجرای سیستم اندازه گیری بهره وری در شرکت ملی نفت و 5 شرکت تابعه 1388 1389 تهران - خیابان شهید دکتر لواسانی - خیابان خلبان سعیدی - کوچه حمید - کوچه رهنما- شماره 16 79- 22291235
12 پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری برآورد هزینه- فایده حاصل از حمل و نقل ریلی بار در مسیر ایران- پاکستان 1386 1388 خيابان سپهبد قرني - خيابان كلانتري - پلاك 65 6-88933521
13 دانشگاه صنعتی امیر کبیر
(کارفرما: دفتر تحقیقات کاربردی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
طرح مطالعاتی بررسی نظام مهندسی ارزش در پروژه های بیمارستانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1384 1385 تهران، خیابان حافظ، شماره ۴۲۴ 64540
 
 
فعالیت‎های مشاوره‎ای
رديف نام شرکت یا موسسه عنوان خدمات مشاوره‎ای تاريـخ
شروع پايان
1 شرکت دارویی برکت مشاوره در زمینه مطالعه امکان سنجی و تعیین ارزش دانش فنی شرکت واریان فارمد  1394 1396
2 صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز مشاوره در زمینه تحلیل و بررسی طرح های پژوهشی و کسب و کار  1394 1396
3 شرکت یخساران مشاور و سرپرست تیم مطالعات عارضه یابی داخل سازمان 1394 1394
4 شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه مشاور طراحی فرآیندها و ساختار سازمانی 1393 1393
5 شرکت سیمان صوفیان مشاور عارضه یابی و تعیین اندازه سازمانی 1393 1393
6 گروه مهندسی نور مشاور برنامه ریزی و کنترل پروژه و طراحی سیستم‎های عملیاتی 1392 1393
7 شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه مشاور مطالعات استراتژیک و تدوین برنامه عملیاتی 1392 1393
8 شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر سیرجان مشاور تهیه مطالعات امکان سنجی پروژه هتل سیرجان 1392 1392
9 بیمه آسیا مشاور برنامه ریزی و کنترل پروژه و طراحی سیستم‎های عملیاتی 1391 1391
10 شرکت توسعه گردشگری لالیم
(وابسته به شرکت هواپیمایی ماهانه)
مشاور تهیه طرح امکان سنجی سه پروژه:
 • مطالعات امکان‌سنجی پروژه تفریحی، توریستی، اقامتی فرح‎آباد ساری
 • مطالعات امکان‌سنجی دهکده تفریحی، توریستی، اقامتی لالیم
 • مطالعات امکان‌سنجی پروژه هتل لالیم تهران
1390 1391
11 پژوهشگاه وزارت بازرگانی ناظر مطالعات امکان سنجی طرح تولید نان حجیم صنعتی 1387 1387
12 موسسه عمران رفسنجان مشاور تهیه طرح امکان سنجی بررسي و پياده سازي احداث دوكارخانه توليد الياف شيشه و رزين پلي استر غير اشباع 1383 1384
  
 
سوابق و فعالیت‎های حرفه‎اي
 
 • مدیر امور طرح‌های شرکت پاسیکو از 1386
 • مدیر بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت کانی کاوان شرق از 1383 تا 1386
 • مدیر پروژه پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری شرکت کانی کاوان شرق
 • مدیر پروژه  طرح‎های مطالعاتی و پژوهشی شرکت توسعه گران پردیس از 1384 تا 1385
 • کارشناس نظارت و سیستم‎ها و طرح‎های امکان سنجی از 1382 تا 1383
 
مقالات، ترجمه و تالیفات
ردیف موضوع نوع تالیف سال انتشار محل انتشار فرمت ارجاع
1 ارایه مدل چگونگی بکارگیری نظام مهندسی ارزش در پروژه‎های بیمارستانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقاله پاییز 1385 فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن مهندسین عمران (اساس) سبط، محمد حسن، سبط، محمدوحید (1385)، ارایه مدل چگونگی بکارگیری نظام مهندسی ارزش در پروژه‎های بیمارستانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فصلنامه انجمن مهندسین عمران (اساس)، سال نهم، شماره 22
2 كاوش سياه چاله ها در سازمان هاي مجازي مقاله آذر 1386 کنفرانس بین المللی مدیریت مشبکی، اصغر،  خائف الهی، احمد علی، متقی، پیمان، سبط، محمد وحید (1386)، كاوش سياه چاله ها در سازمان هاي مجازي، پنجمین کنفرانس بین‎اللملی مدیریت، آذر 1386
3 بررسي تاثير بكارگيري مدل استخدام مبتني بر داده كاوي بر نرخ جابجایی کارکنان مقاله آبان 1386 اولین کنفرانس داده کاوی ایران خائف الهی، احمد علی، متقی، پیمان، سبط، محمد وحید (1386)، بررسي تاثير بكارگيري مدل استخدام مبتني بر داده كاوي بر نرخ جابجایی کارکنان، اولین کنفرانس داده‎کاوی ایران، آبان 1386
4 مروري بر مفاهيم و شاخصهاي بهره­وري انرژي با تمرکز بر مفهوم اثربخشی مقاله زمستان 1386 فصلنامه علمی- ترویجی مدیریت و توسعه سبحان اللهی، محمدعلی، سلیمانفر، وحیرضا، سبط، محمد وحید (1386)،  مروري بر مفاهيم و شاخص‎هاي بهره­وري انرژي با تمرکز بر مفهوم اثربخشی، فصلنامه مدیریت و توسعه،  سال نهم، شماره 35
5 مدلي براي ارتقاي سطح سلامت سازماني: بررسي نقش كمك هاي اوليه هيجاني مقاله پاییز 1388 فصلنامه علمی- ترویجی مدیریت و توسعه خائف الهی، احمد علی، متقی، پیمان، سبط، محمد وحید، عسکریان دماوندی، احسان (1388)، مدلي براي ارتقاي سطح سلامت سازماني: بررسي نقش كمك هاي اوليه هيجاني،  فصلنامه مدیریت و توسعه،  سال یازدهم، شماره 42
6 طراحي مدل انتخاب نيروي انساني با رويکرد داده­کاوي (مورد: استخدام داوطلبان آزمون­هاي ورودي يک بانک تجاري در ايران) مقاله بهار و تابستان 1389 فصلنامه علمی- پژوهشی دانش مدیریت آذر، عادل، احمدی، پرویز، سبط، محمد وحید، (1389)،  طراحي مدل انتخاب نيروي انساني با رويکرد داده­کاوي (مورد: استخدام داوطلبان آزمون­هاي ورودي يک بانک تجاري در ايران)، سال دوم، شماره 4، صص. 3 -22
7 تعیین شاخص‏های موثر بر گزینش منابع انسانی با رویکرد داده­کاوی مقاله زمستان 1388 فصلنامه علمی- پژوهشی تعلیم و تربیت آذر، عادل، احمدی، پرویز، سبط، محمد وحید، (1388)،  تعیین شاخص‏های موثر بر گزینش منابع انسانی با رویکرد داده­کاوی، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال بیست و پنجم، شماره 4
8 A model for personnel selection with a data mining approach: A case study in commercial bank مقاله 15 Apr. 2013 SA Journal of Human Resources Management Azar, A., Sebt, M.V., Ahmadi, P., & Rajaeian, A. (2013). A model for personnel selection with a data mining approach: A case study in a commercial bank. SA Journal of Human Resource Management/SA Tydskrif vir Menslikehulpbronbestuur, 11(1)
http://dx.doi.org/10.4102/sajhrm.v11i1.449
9 Reduce Job Stress of Human Capital Using Job Rotation مقاله 3 Marh. 2014 A Journal of Economics and Management Azar, A., Rezaeian , A. ,Rajabzadeh, A., Sebt, M. V. , Reduce Job Stress Of Human Capital Using Job Rotation, Arth Prabhand: A Journal Of Economics And Management Vol. 4 Issue 3 March 2014, Issn 2278-0629, Pp. 240-255 (Special Issue On Basic And Applied Sciences)
http://www.prj.co.in/setup/arth_special/paper303.pdf
 
10 Comparing data mining approach and regression method in determining factors affecting the selection of human resources مقاله 29 May 2015 Cumhuriyet University Faculty of
Science
 
Sebt, M. V., Yousefi, H., Comparing data mining approach and regression method in determining factors affecting the selection of human resources, Cumhuriyet University Faculty of Science, Science Journal (CSJ), Vol. 36, No: 4 Special Issue (2015)
ISSN: 1300-1949
http://dergi.cumhuriyet.edu.tr/cumuscij/article/view/5000131625/5000130632
11 Designing a Spiritual Leadership Meta Model for Iranian organizations مقاله January 2016 International Journal of Humanities and Cultural Studies Sobhanallahi M.Ali, Sebt, M.Vahid, Designing a Spiritual Leadership Meta Model for Iranian organizations, International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)​, January 2016 Special Issue, PP.1792-1813
ISSN 2356-5926
http://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs/article/view/1765/1657
12 طراحی مدل کشف الگوی تهدیدات داخلی در جامعه اطلاعاتی بر اساس تحلیل رفتار سایبری کارکنان؛ مطالعه موردی یکی از سازمان‎ها
 
مقاله 1396 فصلنامه علمی- ترویجی مطالعات اطلاعاتی سبط، محمد وحید، شعار، مریم، معصوم پور، سید محمد، (1396)، طراحی مدل کشف الگوی تهدیدات داخلی در جامعه اطلاعاتی بر اساس تحلیل رفتار سایبری کارکنان؛ مطالعه موردی یکی از سازمانها، فصلنامه مطالعات اطلاعاتی، شماره 41، بهار 1396
13 بخشبندی کارکنان مبتنی بر عامل استرس شغلی با رویکرد شبکه های خود سازمانده مقاله 28 اردیبهشت 1396 اولین کنفرانس ملی پژوهش‎های نوین ایران و جهان در مدیریت و اقتصاد سبط، محمد وحید، (1396)، بخشبندی کارکنان مبتنی بر عامل استرس شغلی با رویکرد شبکه های خود سازمانده، اولین کنفرانس ملی پژوهش‎های نوین ایران و جهان در مدیریت و اقتصاد، اردیبهشت 1396
14 بررسی تاثیرپذیری سرمایه‎فکری بر عملکرد سازمانهای تخصص محور با رویکرد مزیت رقابتی مقاله 7 و 8 دی ماه 1396 سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع سبط، محمد وحید، کمیجانی، الهه، (1396)، بررسی تاثیرپذیری سرمایه‎فکری بر عملکرد سازمانهای تخصص محور با رویکرد مزیت رقابتی، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، دی 1396
15 شناسایی متغیرهای دارای بیشترین تاثیر در پیش بینی وضعیت سلامت کارکنان سازمان با استفاده از شبکه های عصبی مقاله 18 و 19 بهمن 1396 چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع سلیمانفر، احسان، نوابخش، مهرزاد، سبط، محمد وحید، (1396)، شناسایی متغیرهای دارای بیشترین تاثیر در پیش بینی وضعیت سلامت کارکنان سازمان با استفاده از شبکه های عصبی، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهمن 1396
16 Implementing a data mining solution to identify valuable customers for facilitating electronic banking مقاله 19 Sep 2018
 
Belgrade, Serbia
The first international conference on management industrial engineering economic and accounting Sebt, M. V, Komijani, E., (2018), Implementing a data mining solution to identify valuable customers for facilitating electronic banking, The first international conference on management industrial engineering, Belgrade, Serbia.
17 Investment Projects Ranking with DEA Method Considering Feasibility Study Results مقاله 2018 International Journal of Research in Industrial Engineering Sebt, M.V., Juybari, M.N.., Soleymanfar, V.R. (2018). Investment projects ranking with DEA method considering feasibility study results. International Journal of Research in Industrial Engineering, 7(3), 320-335. doi: 10.22105/riej.2018.147016.1058
  
 
پروژه ها و فعالیت های حوزه تخصصی
 
 • مطالعات امکان سنجی طرح احداث نیروگاه گازی (توربین های گازی صنعتی خاورمیانه (MIGT))
 • مطالعات امکان سنجی طرح تست استند مولفهای جهت اجزای توربین گازی (شرکت توربوتک)
 • مطالعات امکان‌سنجی طرح توسعه تولید محفظه احتراق توربین های بالای 25 مگا وات (شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا))
 • مطالعات امکان‌سنجی طرح توسعه طراحی و تولید عملگرهای خطی و دورانی در صنایع هوایی (شرکت فراهوافضا)
 • مطالعات امکان سنجی طرح تولید انواع پروتز زانو (شرکت دوستان نیک)
 • مطالعات امکان سنجی طرح ساخت محفظه احتراق انواع توربین گازی (شرکت توربین ماشین خاورمیانه)
 • مطالعات اصلاح محدوده پروژه اوراق مشارکت ناحیه امام علی (ع) سازمان نوسازی شهرداری تهران
 • مطالعات شناخت و مطالعه تامین مالی صدور خدمات فنی و مهندسی به کشور افغانستان
 • مطالعات امکانسنجی طرح توسعه محصولات دارویی (شرکت سبحان دارو)
 • مطالعه عارضه­یابی شرکت بتون ماشین با رویکرد استراتژیک (استان البرز)
 • مطالعه عارضهیابی شرکت پایا پاسارگاد سپاهان با رویکرد استراتژیک (استان اصفهان)
 • نظارت طرح جامع صنایع غدایی شرکت نیلی صنعت شامل تولید و بسته بندی شیره خرما، پودر و آب گوجه فرنگی، انواع محصولات IQF و... (استان کرمان)
 • نظارت طرح تولید فرآورده های طبیعی از خرما (استان فارس)
 • مطالعات جامع امکان سنجی تولید رب گوجه فرنگی (شامل مطالعات مکان­یابی و ریسک)
 • مطالعات امکان سنجی تولید لوله های پره دار (استان البرز)
 • مطالعات پیش امکان سنجی طرح تولید سفره های دو لایه یکبار مصرف (استان تهران)
 • مطالعات امکان سنجی طرح احداث آزمایشگاه جامع تحقیق و توسعه دارویی (وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام)
 • مطالعات امکان سنجی طرح تولید کیت­های تشخیص طبی با تکنولوژی بالا (وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام)
 • مطالعات امکان سنجی طرح تولید فرآورده­های دارویی تزریقی استریل (وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام)
 • مطالعات امکان سنجی طرح تولید فرآورده­های دارویی پلاسمایی (وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام)
 • مشاوره مالی، اقتصادی و تامین مالی طرح توسعه کارخانه تولید قطعات پلاستیکی (وابسته به کاچیران)
 • مطالعات امکان سنجی طرح توسعه کارخانه تولید قطعات پلاستیکی(وابسته به کاچیران)
 • مطالعات امکان سنجی طرح تولید سیب زمینی نیمه منجمد و سبزیجات دانهای و پهن برگ آماده طبخ (استان گیلان)
 • مشاوره صنعتی در زمینه انتخاب تامین کننده ماشین آلات و مشاوره تامین مالی طرح بسته بندی آب معدنی (استان مازندران)
 • مطالعات امکان سنجی طرح احداث بزرگترین کارخانه بسته بندی آب معدنی کشور (استان مازندران)
 • مطالعات پیش امکان سنجی بسته بندی آب معدنی
 • مطالعات امکان سنجی طرح توسعه کارخانه تولید ظروف پلاستیکی چاپدار (گروه کاله)
 • مطالعات امکان سنجی طرح احداث کارخانه بسته بندی و فرآوری غلات
 • مشاوره مالی، اقتصادی و تامین مالی طرح احداث کارخانه کود ارگانیک
 • مطالعات امکان سنجی طرح احداث کارخانه کود ارگانیک
 • مطالعات امکان سنجی طرح تولید چرم مصنوعی
 • مشاوره مالی، اقتصادی و تامین مالی طرح تولید پودرهای میکرونیزه (شرکت هرمز پودر)
 • مطالعات امکان سنجی طرح تولید پودرهای میکرونیزه جهت مصارف استخراج و حفاری چاههای نفتی (شرکت هرمز پودر)
 • مطالعات امکان سنجی  طرح توسعه تولید محصولات بندآورنده خونریزی 
 • مطالعات امکان سنجی طرح تولید سیب‏زمینی و انواع سبزیجات منجمد (در استان خوزستان)
 • مطالعات امکان سنجی طرح ایجاد آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی و آشامیدنی
 • مطالعات امکان سنجی طرح توسعه سبزیجات منجمد و آماده طبخ (در استان تهران)
 • مطالعات امکان سنجی طرح تولید سیب‏زمینی منجمد و سبزیجات منجمد (در استان گلستان)
 • مطالعات امکان سنجی طرح توسعه تولید شبکه‏های فولادی با میلگرد
 • مطالعات امکان سنجی طرح تولید تایل سنگ گرانیت
 • مطالعات امکان سنجی تولید فیلم BOPET
 • مطالعات مکان یابی احداث کارخانه تولید لوله و پروفیل
 • مطالعات امکان سنجی مشارکت در احداث کارخانه تولید لوله و پروفیل حاتم گاز
 • مطالعات امکان سنجی راه اندازی مجدد کارخانه تولید کابل نوری
 • مطالعات پیش امکان سنجی احداث منطقه ویژه اقتصادی در مجتمع شهید مدرس
 • مطالعات پیش امکان سنجی طرح احداث باغ‌شهر در استان اصفهان
 • مطالعات پیش امکان سنجی طرح احداث گلخانه با هدف کاشت صیفی جات
 • مطالعات اولیه مشاوره سرمایه ­گذاری در مجتمع شهید مدرس
 • مطالعات امکان سنجی احداث کارخانه تولید لوله های GRP
 • مطالعات امکان سنجی احداث سردخانه صنعتی ساحل سبز شمال
 • مطالعات پیش امکان سنجی احداث کارخانه تولید نان­های حجیم
 • تحليل هزينه- منفعت حمل ريلی بار در مسير ايران- پاکستان
 • عارضه یابی و ارتقا، بهره­وری کارخانه ریخته­گری (استان تهران)
 • استقرار سيستم مديريت کيفيت ISO9000 در شرکت زهش
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه شهرك مسكوني ورزقان
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه ساختمان‌هاي سايت نيمه صنعتی مس سونگون
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه آگلومراسيون بافق (EPC)
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه سنگ آهن سنگان (EPC)
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه توليد آلومينا از نفلين سينيت سراب (EPC)
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه طرح تجهيز معدن بزرگ همكار (كرمان)
 • پیاده سازی نظام کیفیت ISO 9000:2000 در شرکت کانی کاوان شرق
 • مطالعات امکان سنجی سیمان غرب تربت جام (شرکت سیمان غرب آسیا)
 • مطالعات امکان سنجی پروژه هاي نيروگاه آذر آب
 • مطالعات امکان سنجی قطعات خودرو (شرکت ايدرو ـ لندرا ( Idro _ Landra ))
 • مطالعات امکان سنجی لوله هاي GRP
 • مطالعات امکان سنجی تولید انواع قطعات متالورژی پودر (مجتمع متالورژي پودر ايران)
 • مطالعات امکان سنجی فرآوري و استخراج سيليس
 • مطالعات امکان سنجی شربت فروکتوز (موسسه جهاد تحقيقات)
 • مطالعات امکان سنجی تولید انواع رنگ (شرکت رنگدانه سيرجان)
 • مطالعات امکان سنجی تولید خودرو روور
 • مطالعات امکان سنجی قطعات فلزی خودرو (شرکت فورج سازان)
 • برنامه‌ريزي و كنترل پروژه  6 برج 23 طبقه در تعاوني مسكن فرهنگيان منطقه 4