ورود به پنل کاربری
هادی شهیر
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

بسمه تعالی

مشخصات:

نام و نام خانوادگی: هادی شهیر

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: shahir@khu.ac.ir

صفحه شخصی: http://eng.khu.ac.ir/cv/301/

تحصيلات:

·   كارشناسي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي شريف.

·   كارشناسي ارشد مهندسي عمران- ژئوتكنيك، دانشگاه صنعتي شريف.

·   دکتری مهندسي عمران- ژئوتكنيك، دانشگاه صنعتي شريف.

سوابق آموزشی:

·   عضو هيات علمي گروه عمران، دانشگاه خوارزمی تهران، از سال 1388 تاكنون.

·   مدرس درس ژئوتکنیک دریایی، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد، از سال 1388 تا 1390.

·   دروس دانشگاهی ارائه شده:

o       مقطع کارشناسی: مکانیک خاک، مهندسی پی.

o       مقطع ارشد و دکتری: مکانیک خاک پیشرفته، مهندسی پی پیشرفته، دینامیک خاک، ژئوتکنیک لرزه­ای، اجزای محدود، اجزای محدود پیشرفته، پلاستیسیته خاک، ریاضیات مهندسی، ژئوتکنیک دریایی، بهسازی زمین، تحقیقات صحرایی.

·   کارگاه های تخصصی ارائه شده:

o       "روشهای پایدارسازی گودها و ترانشه ها"، اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک، اردبیل، 1392.

o       "روشهای عمومی پایدارسازی گودبرداری­ها در مناطق شهری"، کانون مهندسان ساختمان کرج، 1393.

o       "روش‌های ایمن گودبرداری عمیق در مناطق شهری"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، 1394.

مسئولیت­ های اجرایی:

·   معاون پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی ، از سال 1397 تاكنون.

·   قائم مقام دبیر اولین کنفرانس چالش‌های مهندسی استان البرز، سال 1397.

·   عضو شورای عمومی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خوارزمی، از سال 1397 تاکنون.

·   مسئول آزمایشگاه­های گروه مهندسی عمران، از سال 1390 تا 1392.

·   مسئول انجمن علمی دانشجویان مهندسی عمران، 1389 تا 1390.

طرح ­های پژوهشی:

·   " طراحی بهینه دیوار نیلینگ بر اساس معیار تغییرشکل "، دانشگاه خوارزمی، 1397، مجری طرح.

·   "تدوین دستورالعمل طراحی و اجرای موج شکن های توده سنگی روی بسترهای نرم و ملاحظات استفاده از ژئوسنتتیک (الزامات ژئوتکنیک)"، سازمان بنادر و دریانوردی، 1395، مجری طرح.

·   "بررسی تاثير مدلهای رفتاری پلاستیک در مدلسازی تراکم دینامیکی"، معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شريف، 1383، همکار طرح.

·   "بررسی تاثير افزايش فشار آب منفذی در لايه های اشباع تحت کوبش حين عمليات بهسازی زمين به روش تحکيم ديناميکی"، معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شريف، 1382، همکار طرح.

·   "مدلسازی عددی روند بهسازی خاکهای خشک و اشباع با تراکم ديناميکی"، معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شريف، 1381، همکار طرح.

·   "ارزيابی پتانسيل روانگرايی در شالوده سدها"، مرکز تحقيقات آب (وابسته به وزارت نيرو)، 1380، همکار طرح.

انتشارات علمی:

مقالات ژورنالی:

·   Rashidi, F. and Shahir, H, (2019). "Numerical investigation of anchored soldier pile wall performance in the presence of surcharge". International Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 13, No. 2, pp.162-171. https://doi.org/10.1080/19386362.2017.1329258

·   Ghaffari Irdmoosa, K. and Shahir, H, (2018). "Analytical solution for active earth pressure of c–φ soil considering arching effect." Geomechanics and Geoengineering, pp.1-14. https://doi.org/10.1080/17486025.2018.1533649

·    Dehghani, F.; Shahir, H. and Ghanbari, A.(2017) "Seismic active earth pressure of narrow geosynthetic-reinforced backfill on rigid facing", Journal of Engineering Geology Kharazmi, Vol. 12, No. 3, pp. 53-80. http://jeg.khu.ac.ir/article-1-2720-en.html

·    Shahir, H.; Pak, A. and Ayoubi, P. (2016) "A performance-based approach for design of ground densification to mitigate liquefaction", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 90, pp. 381-394. https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2016.09.014

·   Delfan, S.; Shahir, H.; Hamidi, A. and Lotfi, E. (2015) "Study of thermo-hydro-mechanical response of saturated clayey soils using two thermo-plastic constitutive models", Scientia Iranica, Vol. 22, No. 6, pp. 1981-1993. http://scientiairanica.sharif.edu/article_2015.html

·   Shahir, H. and Mohammadi-Haji, B. (2014) "Evaluation of semi-empirical methods for prediction of liquefaction with numerical modeling", Electronic Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 19, pp. 5827-5847. https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2009.10.001

·   Lotfi, E.; Delfan, S.; Hamidi, A.; Shahir, H. and Asadollahfardi, Gh. (2014) "A numerical approach for one dimensional thermal consolidation of clays", International Journal of Civil Engineering, Vol. 12, No. 1, pp. 80-87. http://ijce.iust.ac.ir/article-1-717-en.html

·    Shahir, H.; Mohammadi-Haji, B. and Ghassemi, A. (2014) "Employing a variable permeability model in numerical simulation of saturated sand behavior under earthquake loading", Computers and Geotechnics, Vol. 55, pp. 211-223. https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2013.09.007

·    Shahir, H.; Pak, A.; Taiebat, M. and Jeremic, B. (2012) "Evaluation of variation of permeability in liquefiable soil under earthquake loading", Computers and Geotechnics, Vol. 40, pp.74-88. https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2011.10.003

·    Shahir, H. and Pak, A. (2010) "Estimating liquefaction-induced settlement of shallow foundations by numerical approach", Computers and Geotechnics, Vol. 37, pp. 267-279. https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2009.10.001

·    Shahir, H. and Pak, A. (2009) "Numerical investigation of the effects of soil densification on the reduction of liquefaction-induced settlement of shallow foundations", Scientia Iranica, Transaction A: Civil Engineering, Vol. 16, No. 4, pp. 331-339. https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2009.10.001

·    Ghassemi, A.; Pak, A. and Shahir, H. (2010) "Numerical study of the coupled hydro-mechanical effects in dynamic compaction of saturated soil layers", Computers and Geotechnics, Vol. 37, pp. 10-24. https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2009.06.009

·    Ghassemi, A.; Pak, A. and Shahir, H. (2009) "A numerical tool for design of dynamic compaction treatment in dry and moist sands", Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B: Engineering, Vol. 33, No. B4, pp. 313-326. DOI: 10.22099/ijstc.2009.709

·    Ghassemi, A.; Pak, A. and Shahir, H. (2009) "Validity of Menard relation in dynamic compaction operations", Ground Improvement, Vol. 162, Issue GI1, pp. 37-45. https://doi.org/10.1680/grim.2009.162.1.37

·    Taiebat, M.; Shahir, H. and Pak, A. (2007) "Study of pore pressure variation during liquefaction using two constitutive models for sand", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 27, pp. 60-72. https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2006.03.004

·   شهیر، هادی و شایان، میثم (1396) "مدلسازی عددی اندرکنش شمع و خاک روانگرا با استفاده از روش فنر غیرخطی"، مجله عمران مدرس، دوره 17، شماره 2، صفحه 203-191.

·   نقشین، پویا و شهیر، هادی (1395) "طراحی بهینه دیوارهای خاکی میخکوبی شده بر مبنای تغییرمکان تحت بارهای لرزه­ای"، مجله زمین شناسی  مهندسی دانشگاه خوارزمی، جلد 10، شماره 2، صفحه 3517-3536.

مقالات کنفرانسی:

·   Ghazi, H.; Shahir, H.; Haghparast, M. and Masoudi, S. (2016) "Physical Modeling Of Rubble Mound Breakwater Deformation On Soft Seabed",  11th congress is to be hosted, Tehran, Iran

·    Kazemi, A. and Shahir, H. (2016) "An analytical approach to determine bearing capacity of shallow foundations on liquefiable soils", 5th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics, Tehran, Iran.

·    Saeednejad, M. and Shahir, H. (2016) "Geotextile influence on deformation reduction of rockfill breakwater", 12th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS), Tehran, Iran.

·    Pak, A.; Ayoubi, P. and Shahir, H. (2016) "A Performance-Based approach to the design of shallow foundations resting on heterogeneous subsoil prone to liquefaction hazards", Geo-China 2016, pp. 47-55.

·    Shahir, H. and Rouhbakhsh, B. (2014) "Numerical simulation of Thick-Walled-Cylinder (TWC) test for study of wellbore instability mechanism in clayey formation", 8th National Congress on Civil Engineering, Noshirvani University of Technology, Babol, Iran.

·    Pak, A.; Shahir, H. and Ghassemi Fare, O. (2011) "Numerical modeling of the liquefaction-induced settlements of buildings and lateral spreading in urban areas", Proceedings of US-Iran-Turkey seismic workshop, Istanbul, Turkey.

·    Shahir, H. and Pak, A. (2009) "Use of a fully coupled analysis for evaluation of performance of footings on liquefiable and densified subsoils", proceedings of performance-based design in earthquake geotechnical engineering, Kukusho, Tsukamoto & Yoshimine (eds.), Tokyo, Japan.

·    Pak, A. and Shahir, H. (2009) "Evaluating the effectiveness of soil densification for mitigating liquefaction-induced settlement of buildings", Proceedings of US-Iran seismic workshop, Irvine, California.

·    Shahir, H. and Pak, A. (2009) "Variation of permeability during liquefaction and its effects on seismic response of saturated sand deposits", 8th International Congress on Civil Engineering, Shiraz.

·    Pak, A.; Shahir, H. and Ghassemi, A. (2005) "Behavior of dry and saturated soil under impact load during dynamic compaction", The 16th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, pp. 1245-1248.

·    Shahir, H.; Pak, A. and Chan, D. (2002) "Evaluation of liquefaction potential using a fully coupled dynamic numerical approach", Proceeding of the 55th Canadian Geotechnical and 3rd Joint IAH-CNC and CGS Groundwater Specialty Conferences, Niagara Falls, Ontario.

·   پرنیان، سحر و شهیر، هادی (1397) " تحلیل رفتار گروه شمع قائم تحت بار جانبی با استفاده از روش فنر غیرخطی"، یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تهران، ایران.

·   قاضی، حامد و شهیر، هادی و حق‌پرست، مسعود (1397) " روش تحلیلی برای تخمین میزان نفوذ مصالح سنگی در بسترهای لجنی"، یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تهران، ایران.

·   قره‌داغی، هاجر و شهیر، هادی (1397) " ارزیابی فشار جانبی وارد بر المان‌های میانبند در سیستم انکراژ"، یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تهران، ایران.

·   شهبازی، ابوالفضل، شهیر، هادی و قاضی، حامد (1397) " مدلسازي آزمایشگاهی بزرگ مقیاس فرورفت مصالح درشت دانه در بستر رسی نرم"، سومین كنفرانس ملي مهندسی ژئوتکنیک ایران، تهران، ایران.

·   تشکری، علیرضا و شهیر، هادی (1396) " بررسی تاثیر پارامترهای الگوی کوبش عملیات تراکم دینامیکی با مدلسازی سه بعدی"، دهمین کنگره ملی مهندسی عمران، تهران، ایران.

·   کاظمی، آرمان و شهیر، هادی (1396) " ارزیابی نشست  پی‌های سطحی براثر روانگرایی با استفاده از روش تحلیلی"، دهمین کنگره ملی مهندسی عمران، تهران، ایران.

·   عسگری، شیما و شهیر، هادی (1396) " تحلیل تعادل حدی شیب های مسلح شده با ریزشمعها با در نظر گرفتن سازگاری تغییرمکانها"، دهمین کنگره ملی مهندسی عمران، تهران، ایران.

·   تشکری، علیرضا و شهیر، هادی (1395) "مدلسازی سه بعدی فازهای کوبش سنگین در عملیات تراکم دینامیکی جهت تعیین الگوی کوبش مناسب"، پنجمین همایش بین­المللی ژئوتکنیک و مکانیک خاک، تهران، ایران.

·   عارفی زاده، حامد و شهیر، هادی (1395) "اثر فاصله و ابعاد بلوک بتنی بر رفتار دیواره­های گود پایدارسازی شده با روش بلوک بتنی و انکراژ"، پنجمین همایش بین­المللی ژئوتکنیک و مکانیک خاک، تهران، ایران.

·   عارفی زاده، حامد و شهیر، هادی (1395) "مدلسازی عددی دیوار حائل مهارشده به وسیله بلوک­های بتنی و انکراژ با استفاده از روش المان محدود"، سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار.

·   رشیدی، فرشاد و شهیر، هادی (1395) "مدلسازی عددی گود مهارشده با شمع و انکراژ با استفاده از روش المان محدود"، سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار.

·   توزیده، ولی، شهیر، هادی و غفاری، کوروش (1394) "محاسبه نیروی نیل­ها  در دیوارهای پایدار شده با نیلینگ بروش قطعات مایل"، دومین کنفرانس ملي مکانیک خاک و مهندسي پي، دانشگاه صنعتی قم.

·   جهانی، مرتضی و شهیر، هادی (1394) "تحلیل عددی تاثیر تسلیح بستر بر افزایش ظرفیت باربری شالوده سطحی تحت بارگذاری خارج از مرکز"، دومین کنفرانس ملي مکانیک خاک و مهندسي پي، دانشگاه صنعتی قم.

·   حسین زاده، امین و شهیر، هادی (1394) "فشار استاتیکی وارد بر دیوار حائل از جانب خاکریز مسلح با عرض محدود"، اولین همایش ملی استفاده از فن­آوری­ها و تکنولوژی­های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه.

·   شهیر، هادی و علوی نژاد، سید پویا (1394) "تعیین دیاگرام فشار ظاهری خاک دانه­ای وارد بر دیوار حائل مهار شده"، اولین همایش ملی استفاده از فن­آوری­ها و تکنولوژی­های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه.

·   شهیر، هادی و علوی نژاد، سید پویا (1393) "مدلسازی عددی دیوار حائل مهار شده به وسیله انکر با استفاده از روش المان محدود"، اولین کنفرانس ملي مکانیک خاک و مهندسي پي، دانشکده مهندسي عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي تهران.

·   پوررجبی طالمی، عطیه و شهیر، هادی (1393) "ارزیابی میزان تراکم زمینهای ماسه ای در اثر نصب ستون ماسه ای تراکمی"، اولین کنفرانس ملي مکانیک خاک و مهندسي پي، دانشکده مهندسي عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي تهران.

·   پوررجبی طالمی، عطیه و شهیر، هادی (1393) "ارزیابی میزان تأثیر تخلخل اولیه خاک و قطر غلاف ستون­های ماسه­ای تراکمی در تراکم زمین­های ماسه­ای"، اولین کنفرانس ملي مکانیک خاک و مهندسي پي، دانشکده مهندسي عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي تهران.

·   شهیر، هادی و روح بخش، بهزاد (1393) "مدلسازی عددی آزمایش سه محوری توخالی به منظور بررسی مکانیسم ناپایداری چاه­های نفت در سازندهای رسی"، دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک، کرمانشاه.

·   نقشین، پویا، اقبالی، احسان و شهیر، هادی (1393) "بررسی تاثیر پارامترهای هندسی بر رفتار لرزه­ای شیروانی­های مسلح شده با میخ"، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.

·   نقشین، پویا و شهیر، هادی (1393) "بررسی میزان تاثیر پارامترهای لرزه­ای در رفتار دینامیکی دیوارهای خاکی میخکوبی شده"، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.

·   شهير، هادی و پاک، علی (1381) "مدلسازي عددي رخداد پديده روانگرايي در شالوده سدها"، سومين کنفرانس بين المللی ژئوتکنيک ايران، تهران.

·   پاک، علی و شهير، هادی (1380) "مدلسازي عددي تحكيم ديناميكي در خاكهاي اشباع"، نخستين کنفرانس بهسازی زمين، دانشگاه صنعتی اميرکبير.

راهنمایی پایان  ­نامه:

رساله دکتری:

·   کوروش غفاری "بررسی تحلیلی و عددی توزیع فشار خاک در دیوارهای پایدارسازی شده با مهار"، در حال انجام.

·   حامد قاضی "تسلیح سطحی بستر موج‌شکن‌های توده‌سنگی واقع بر پی نرم با ژئوتکستایل"، در حال انجام.

·   مسعود حق پرست "مدلسازی سانتریفیوژی تسلیح سطحی بسترهای نرم با ژئوتکستایل در ساخت موج‌شکن‌های توده‌سنگی"، در حال انجام.

·   صدیقه مسعودی "مدل‌سازی عددی رفتار موج‏شکن توده‏سنگی بر روی بستر رسی نرم و ارزیابی تاثیر تسلیح بستر با ژئوتکستایل"، در حال انجام.

پایان­ نامه کارشناسی ارشد:

·   ابوالفضل شهبازی (1397) " مدلسازی فیزیکی نفوذ مصالح سنگی و درشت دانه در بستر رسی نرم "

·   سحر پرنیان (1397) " تحلیل گروه شمع تحت بار جانبی با استفاده از روش فنرهای غیر خطی "

·   محمد حاجیآقا (1396) " رفتار لرزه­ای دیوار خاک مسلح عرض محدود با رویه صلب "

·   هاجر قره داغی (1396) " ارزیابی فشار جانبی خاک وارد بر میانبندها در اثر تغییر فاصله شمعهای نگهبان "

·   آرمان کاظمی (1395) "ارزیابی نشست و کاهش ظرفیت باربری پی­های سطحی در اثر روانگرایی".

·   مجتبی سعیدنژاد (1395) "پایدارسازی بستر موج­شکن­های واقع بروی لایه رسی نرم با استفاده از ژئوتکستایل".

·   شیما عسکری (1395) "ارائه روشی تحلیلی برای آنالیز پایدارسازی شیب­های خاکی با میکروپایل".

·   علیرضا تشکری (1395) "تعیین انرژی کوبش بهینه در فازهای مختلف عملیات تراکم دینامیکی با استفاده از مدلسازی اجزای محدود سه بعدی".

·   حامد عارفی زاده (1395) "مدلسازی سه‌بعدی رفتار دیواره‌های گود پایدار شده با روش بلوک‌های بتنی و انکراژ".

·   فرشاد رشیدی (1395) "مدلسازی سه­بعدی رفتار دیواره­های گود پایدارشده با روش شمع­های نگهبان و انکراژ".

·   حسن ایمنی (1395) "بررسی تاثیر گوشه­های بیرون زده و فرورفته بر رفتار گودبرداری­های عمیق"، (مشاور).

·   ولی توزیده (1394) "بررسی نیروهای مسلح کننده و توزیع فشار زمین در دیوارهای میخکوبی شده".

·   سید پویا علوی نژاد (1394) "تعیین فشار جانبي خاك وارد بر دیوارهای مهار شده به روش انکراژ".

·   مرتضی جهانی (1394) "تحلیل عددی تاثیر خروج از مرکزیت بار بر ظرفیت باربری شالوده سطحی مستقر بر روی خاک مسلح با ژئوگرید".

·   امین حسین زاده (1394) "فشار استاتیکی وارد بر دیوار حائل از جانب خاکریز مسلح با عرض محدود".

·   عطیه پوررجبی طالمی (1393) "ارزیابی میزان متراکم­سازی و شعاع تاثیر خاک ماسه­ای در اثر نصب ستون­های ماسه­ای تراکمی".

·   فریبرز دهقانی (1393) "بررسی فشار فعال لرزه­ای خاکریز مسلح با عرض محدود بر روی دیوار حائل".

·   سجاد کهزادی (1393) "تحلیل عددی ستون­های سنگی در خاک­های لایه­ای" (مشاور).

·   بهزاد روح بخش غیاثی (1392) "مدلسازی عددی مکانیزم ناپایداری در چاه­های نفت".

·   پویا نقشین (1392) "بررسی رفتار لرزه­ای دیوارهای خاکی میخکوبی شده".

·   میثم شایان (1392) "مطالعه عددی رفتار تک شمع در خاک­های روانگرا با استفاده از روش فنر میراگر غیرخطی".

·   سعید محمدی (1392) "استفاده از سیستم انکراژ برای کاهش تغییرشکل جانبی دیوارهای مسلح شده به روش میخکوبی".

·   محمود ملک مکان (1392) "بررسی تاثیر تغییرات نفوذپذیری در خاک­های ماسه­ای روانگرا شده بر مدلسازی عددی گسترش جانبی زمین­های شیبدار".

·   سید اسد الله حسینی (1392) "تسلیح سطحی بسترهای نرم با استفاده از ژئوتکستایل به منظور احداث خاکریزها".

·   امین فخاری (1392) "بررسی عددی رفتار تک شمع در مجاورت گودبرداری به روش میخکوبی" (مشاور).

·   هدی سالک (1391) "مطالعه عددی رفتار دیوارهای میخکوبی شده در خاک­های درشت دانه خشک".

·   زهرا شهنام (1391) " مدلسازی عددی سه بعدي عمليات تراكم ديناميكي در خاك­هاي ماسه‌اي خشك به منظور تعيين الگوي كوبش مناسب".

·   میثم جسمانی (1391) "ظرفیت باربری و عملکرد ریزشمع­ها در خاک­های ماسه­ای".

·   سمیه دلفان (1390) "مدلسازی تحکیم حرارتی در مدافن زباله‌های هسته‌ای".