ورود به پنل کاربری
غلامحسین توکلی مهرجردی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

توضیحات استاد

Education

2007 to 2012: PhD, Civil-Geotechnical Engineering, Khaje Nasir Toosi University, Tehran, Iran

PhD topic: Pipe Protection in Trench Re-Instatement Using Rubber-Soil Mixture and Geocell Reinforced Granular Soil under Repeated Loads.
Recognized as distinguished researcher.

2009 to 2010: Research Assistant at Nottingham Transportation Engineering Center, University of Nottingham.

2004 to 2007: M.Sc, Civil-Geotechnical engineering, Khaje Nasir Toosi University, Tehran, Iran

M.SC topic: Behavior of Buried Plastic Pipe in Reinforced Sand Under repeated Loads Using Intelligent System repeated Loads Using Intelligent System

                       Recognized as distinguished graduate

2000 to 2004: B.Sc, Civil Engineering, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran.

 

Employment Records

2012 to present: Assistant Professor, University of Kharazmi

2007 to 2015: Senior Geotechnical Researcher at Research and Scientific Center, Technical and Soil mechanics Laboratory Co. (TSML)

 

Research Interests

·         Geotextiles, Geofabrics and Geomembranes

·         Prototype and Simulative Laboratory Test Methods

·         Pavement and Buried Pipelines

·         Use of Innovative and Recyclable Materials in Construction

·         Landslides and Slope Stability

·         Numerical Modeling & Constitutive Models

·         Liquefaction assessment of the suspicious media

Research & Professional Activity

a) "Guide for design and construction of geo-reinforcements using in road construction and related technical structures".

b) ''Numerical study of buried pipe under repeated loadings by FLAC software'', PhD Thesis, 2011.

c) "High Embankment Compaction through Thick Soil Layers", Reported in TSML, 2011.

d) "Design of retaining wall(13.5m height and 90m length) for a road in South of Iran", 2010

e) "Influence of rubber-soil mixture around a plastic pipe and 3D Geotextile on the behavior of buried pipes under heavy vehicle loading", Reported in University of Nottingham, 2010.

f) "Geosynthetic reinforcement for the protection of buried pipe beneath pavements", Industrial Project, Reported in University of Nottingham, 2009.

g) "Bearing Capacity and settlement of ring footings", Reported in TSML, 2008.

h) "Grid foundation design method", Reported in Technical and Soil mechanics Laboratory Co. (TSML), 2006.

i) "Prediction of buried plastic pipes in reinforced sand under cyclic load using intelligent system", M.Sc Thesis, 2006.

j) ''Codes for some plasticity models in MATLAB'', 2005.

k) ''Numerical study of Karkhe Dam by FLAC software'', Dam Design course, 2005.

l) "Programming on design of balanced footing", B.Sc Project, 2003

 

List of Papers

 

مقالات و کتب

Journal Papers:

Tavakoli Mehrjardi, Gh., Ghanbari, A. and Mehdizadeh, H., (2016). "Experimental study on

the behaviour of geogrid-reinforced slopes with respect to aggregate size." Geotextiles and

Geomembranes, In Press.
 

Fardi, Gh., Rezaee, H. and Tavakoli Mehrjardi, Gh. (2016). "Simulation of Unenhanced

Electro-Kinetic Process for Lead Removal from Kaolinite Clay." International Journal of civil

engineering (IJCE), In Press.
 

Moghaddas Tafreshi, S. N., Shaghaghi, T., Tavakoli Mehrjardi, Gh., Dawson, A.R. and

Ghadrdan, M. (2015). "A simplified method for predicting the settlement of circular footings on

multi-layered geocell-reinforced non-cohesive soils." Geotextiles and Geomembranes, 43(4), pp.

332-344.
 

Tavakoli Mehrjardi, Gh., Moghaddas Tafreshi, S. N. and Dawson, A. R., (2015). "Numerical

modelling on Mitigating circumstances of using geocell-inclusion reinforcement and rubber-soil

mixture on Buried pipes." International Journal of civil engineering (IJCE), 13(2), Transaction B,

pp. 90-104.
 

Tavakoli Mehrjardi, Gh., Moghaddas Tafreshi, S. N. and Dawson, A. R. (2013). "Pipe

Response in a Geocell Reinforced Trench and Compaction Considerations." Geosynthetics

International, 20(2), pp. 105-118.
 

Tavakoli Mehrjardi, Gh., Moghaddas Tafreshi, S. N. and Dawson, A. R., (2012). "Combined

use of geocell reinforcement and rubber-soil mixtures to improve performance of buried pipes.",

Journal of Geotextiles and Geomembranes, 34(4), pp. 116-130.
 

Moghaddas Tafreshi, S. N., Tavakoli Mehrjardi, Gh. and Dawson, A. R., (2012). "Buried Pipes

in Rubber-Soil Backfilled Trenches under Cyclic Loading." ASCE, Journal of Geotechnical and

Geoenvironmental Eng., 138(11), pp. 1346-1356.
 

Moghaddas Tafreshi, S. N., Tavakoli Mehrjardi, Gh. and Ahmadi, M., (2011). '' Circular

Footing Subjected to Incremental Cyclic Loads: Coefficient Elastic Uniform Compression of

Sand.'' International Journal of Civil Eng. (IJCE), 9(4), pp. 265-274.
 

Moghaddas Tafreshi, S. N. and Tavakoli Mehrjardi, Gh., (2008). "The use of neural network

to predict the behavior of small plastic pipes embedded in reinforced sand and surface

settlement under repeated-load." Engineering Application of Artificial Intelligence, 21, pp. 883¡V

894.
 

Moghaddas Tafreshi, S. N., Tavakoli Mehrjardi, Gh. and Moghaddas Tafreshi, S. M., (2007).

"Analysis of buried plastic pipes in reinforced sand under repeated-load using neural network

and regression model." International Journal of civil engineering (IJCE), 5(2), pp. 118-133.
 

Conference Papers:

Fardi, Gh., Tavakoli Mehrjardi, Gh. and Rezaee, M., (2014). " Finite difference modelling of

electro-kinetic proess to remove Pb(II) from kaolinite." 1th National Congress on Soil Mechanics

and Foundation Eng., Tehran, Iran.
 

Tavakoli Mehrjardi, Gh., Moghaddas Tafreshi, S. N. and Dawson, A. R., (2014). " Use of

geocell reinforcement to improve performance of buried pipes." 10th International Conference

on Geosynthetics, Germany.
 

Tavakoli Mehrjardi, Gh., (2014). ''Recycling of Disposed Tyres in Geotechnical applications

with Environmental Considerations.'' Proceedings of the National seminar on Environmental

Engineering and Green Industry.
 

Tavakoli Mehrjardi, Gh. and Moghaddas Tafreshi, S. N., (2012). ''Influence of Geocell

Reinfrocement on Damping Properties of Trench with Pipe.'' Proceedings of the 15th European

Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering - Geotechnics of Hard Soils ¡V Weak

Rocks, 1073-1078 (DOI: 10.3233/978-1-60750-801-4-1073).
 

Tavakoli Mehrjardi, Gh., Moghaddas Tafreshi, S. N. and Dawson, A. R., (2010). "The

Response of Pavement Rest on Rubber-soil mixture under cyclic Loading." 14th European

conference of earthquake Eng., Ohrid, Macedonia.
 

Tavakoli Mehrjardi, Gh., (2008). "Bearing Capacity and settlement of ring footings." 14th

International Conference of Earthquake Eng., Beijing, China, 2008.
 

Tavakoli Mehrjardi, Gh. and Moghaddas Tafreshi, S. N., (2008). "Buried Pipes Analysis in

Reinforced Sand under Repeated Loading." 2nd BGA Foundations Conference, Dundee, UK.
 

Sadrnejad, S. A. and Tavakoli Mehrjardi, Gh., (2006). "Numerical analysis of micropile under

tensile load." 7th International Congress on Civil Engineering, Tehran, Iran.
 

Ghazavi, M. and Tavakoli Mehrjardi, Gh., (2006). "Two pile driving techniques: top and

bottom hammering." 7th International Congress on Coasts and Ports, Tehran, Iran.
 

Book:

Bearing Capacity and Settlement of Ring Footings, 2010 [In Persian].
 

Guidelines for Design and Installation of Geotextiles in Roadways and its Technical Structures,

2015 [In Persian].
 

7 Programming and Software Ability

Professional software ability: FLAC, PLAXIS, ANSYS, SAP, SAFE
 

Computer Language Ability: MATLAB, PASCAL, C++
 

Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint
 

8 Teaching Experience

BSc. Courses: Soil Mechanics
 

MSc. Courses: Reinforced Soil, Soil Dynamics, Advanced Soil Mechanics, Mechanics of

Continuous Media, Applied Mathematics, Numerical methods in geotechnics, Mechanics

of Unsaturated
 

PhD Courses: Soil Improvements, Theory of Elasticity and Plasticity
 

9 Merit & Awards

Reward of Distinguished Researcher (2012), Given by KNTU
 

Reward of Excellent Researcher (2008), Given by KNTU
 

Reward of Top Researcher (2007), Given by TSML
 

Reward of Top Student in M.Sc (2007), Given by KNTU
 

Second Honor in M.Sc (2006), Average of Score: 18.25/20
 

10 Oral Presentation

a) 14th International Conference of Earthquake Eng., Beijing, China, 2008.
 

b) 2nd BGA Foundations Conference, Dundee, UK, 2008.
 

c) 8th International Congress on Civil Engineering, Tehran, Iran, 2006.
 

d) 7th International Congress on Coasts and Ports, Tehran, Iran, 2006.
 

e) 7th International Congress on Civil Engineering, Tehran, Iran, 2005.
 

11 Languages

First language: Persian (Native)
 

Second language: English (Fluent)
 

12 Hobbies

Walking, Hiking and climbing
 

13 Contact Details

E-Mail (1): ghtavakoli@ khu.ac.ir
 

E-Mail (2): ghmehrjardi@gmail.com

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رفتار خاكهاي نيمه اشباع 1712851 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) - ترم اول 1395
مكانيك خاك 1712033 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) - ترم اول 1395
مكانيك خاك پيشرفته 1712784 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) - ترم اول 1395
نمایش 3 نتیجه