ورود به پنل کاربری
دکتر زهرا نیلفروشان
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

توضیحات استاد

PhD in Computer science, Computational Geometry, 2003-2009

At AmirKabir University of Technology, Tehran, Iran

M.Sc. in Pure Mathematics, Geometry, 2000-2002

At AmirKabir University of Technology, Tehran, Iran

B.Sc. in Pure Mathematics, 1995-2000

At Alzahra University, Tehran, Iran

مقالات و کتب

 


دروس ارائه شده

نام درس
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (12:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (9:00 - 8:00) - ترم دوم 1396
گرافیک کامپیوتری 1 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 8:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 9:00) - ترم دوم 1396
هندسه محاسباتی 3 هرهفته دو شنبه (12:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 9:00) - ترم دوم 1396
نمایش 3 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


آزمایشگاه ها