ورود به پنل کاربری
جعفر کیوانی قمصری
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

توضیحات استاد

لیسانس:

رشته راه و ساختمان، دانشگاه تهران، 1361

 
فوق لیسانس:

رشته راه و ساختمان، دانشگاه تهران، 1366

 
دکترا:

مهندسی عمران، گرایش سازه، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1380

مقالات و کتب

الف)مقاله های چاپ شده در مجلات علمی

1. "عوامل موثر بر طراحی شبکه های دولایه ای"، مجله بین المللی علوم مهندسی، جلد 13، شماره دوم، سال 1381.

2. "تحلیل تقریبی شبکه های دولایه ای"، مجله علمی ترویجی بنا، شماره 12-13 ، سال 1379.

3. "گذشته و آینده تحصیلات تکمیلی"، مجله شریف، ش. 14، 1376.

4. "بازنگری در ساختار برنامه ریزی آموزشی در آموزش عالی"، مجله شریف، ش. 16، 1378.

5. "آموزش عالی و دهکده جهانی: چالشها و راه حلها"، مجله آموزش مهندسی ایران، ش. 3، سال سوم، 1380.

6. وفایی، ابوالحسن، همایون استکانچی، جعفر کیوانی و کیانوش سامانی پور "بررسی کاربرد روش زمان دوام در طراحی لرزه ای مخازن فولادی"، مجله علمی پژوهشی شریف، شماره 46، اسفند 1387

 7.                                               Zeinoddini, M., Keyvani, J. and Nabipour M. "Tapered Suction Caissons: A Numerical Investigation into Their Pull-Out Performance", (ISI) China Ocean Engineering, Vol. 23, No. 4, pp.1-10, 2009.

8. کیوانی، جعفر و مهدی رحیمی اصل،" مقاوم سازی سازه ها با میراگرها"، عمران و مقاوم سازی، شماره دهم، سال سوم، تابستان 1388.

9. کیوانی، جعفر و مهدی رحیمی اصل، "مقاوم سازی ستونهای بتنی و بازسازی و تعمیر ستونهای بتنی آسیب دیده در برابر حملات تروریستی عمران و مقاوم سازی، شماره یازدهم، سال سوم،پاییز 1388.

10.       Keyvani, J. and Farzadi, M. "Impact of Brick Infill Walls on the Seismic Behavior of Reinforced Concrete Frames Using Finite Element Method", Asian Journal of Civil Engineering, Vol.12, No.6, pp. 789-802, 2011. ).

11.        Zeinoddini, M., Keyvani, J. and Nabipour M. "Wall Slope Effects on the Vertical Pull-out Capacity of Tapered Suction Caissons", (ISI) Journal of Scientia Iranica, Transactions A, Vol. 18, No. 3, pp. 313-325, Iran, 2011 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1026309811001039

12. دبیری، علی، مصطفی زین الدینی و جعفر کیوانی، "مدل المان الیافی برای مدلسازی رفتار لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح قدیمی با آرماتور ساده"، مجله علمی پژوهشی شریف، ایران، دوره 2-27، شماره 4، 1390.

13. کیوانی، جعفر و مهدی رحیمی اصل، "تاثیر میراگرهای ویسکوز بر بهبود رفتار لرزه ای سازه و تعیین بهترین دهانه برای قرارگیری میراگر در یک قاب خمشی فولادی مجله علمی پژوهشی شریف، دوره 2-28، شماره 2، ایران، 1391.

14. شهروزی، محسن، جعفر کیوانی و سعیده سیف، "رمزدهی ویژه الگوریتم توارثی برای تعیین بهینه دسته شتابنگاشتها"، مجله علمی پژوهشی شریف، ایران، (زیر چاپ)، 1391.

15. پولکی، سجاد، جعفر کیوانی و علی معصومی، "مقایسه عملکرد لرزه یی و اقتصاد طرح دیوار برشی با سیستم های باربر جانبی متداول در ساختمانهای فولادیمجله علمی پژوهشی شریف،ایران، دوره ی 2-32 شماره 4/2، ص 62-53 ،1395.

ب)مقاله های ارائه شده در کنفرانسهای علمی

1. کاوه، علی، جعفر کیوانی، "بررسی تاثیر پارامترهای مختلف در طراحی بهینه شبکه های دولایه ای نخستین کنفرانس انجمن راه و ساختمان، تهران، مهر 1378

 2. کاوه، علی، جعفر کیوانی و همایون ثروتی، "کاربرد شبکه های عصبی در طراحی و بهینه یابی شبکه های دولایه ای ششمین کنفرانس بین المللی عمران، مشهد، 1379

 3. کیوانی، جعفر و مهدی رحیمی اصل، "آسیب پذیری لرزه ای و مقاوم سازی ساختمانهای با مصالح بنایی"، اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای، مهر 1387

4.     Keyvani, J, Barkhordari, M.A. "Comparative study of neural networks for design and analysis of double layer grids", The Proceeding of 5th International Conference on Space Structures, Guildford, England, August 2002

5.             Zeinoddini, M., Keyvani, J. "Snap through study of the J.W. Marriot Hotel space structure dome",  The Proceeding of 5th International Conference on Space Structures, Guildford, England, August 2002

6.     Zeinoddini, M., Keyvani, J. and Nabipour M. "Numerical investigation on tapering effects on the pull-out capacity of suction caissons in clay", The Proceeding of 17th International Conference on Offshore and Polar engineering, Lisbon, Portugal, July 1-6, 2007

 7.Zeinoddini, M., Keyvani, J. and Nabipour M. "Preloading effects on the behaviour of cylindrical members of Jacket Platform subjected to ship impact", The Proceeding of 26th International Conference on offshore mechanics and arctic engineering, USA, June 10-15, 2007

8.  Keyvani, J. and Rahimiasl, M. "Technology of Concrete for Structures Situated in the Regins of Persian Gulf Coasts and Ports, 2nd Int. Conference on Siesmic Retrofitting, Tabriz, Iran, 6-7 November 2009

 9. کیوانی، جعفر و محسن فرزادی"بررسی رفتار و میکرومدلسازی قابهای مرکب بتنی کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله،  کرمان، اردیبهشت 1389.

10. کیوانی، جعفر و مهدی رحیمی اصل، "بررسی تاثیر ملاحظات معماری در سبک سازی و کاهش نیروی زلزله وارد بر ساختمان"، کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله،  کرمان، اردیبهشت 1389.

11. "کیوانی، جعفر و مهدی رحیمی اصل، "آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای روستایی"، اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاههای روستایی، مسکن و بافت، 28 و 29 اردیبهشت 1389، تهران.

12. شهروزی، محسن، جعفر کیوانی و سعیده سیف، " انتخاب بهينه نگاشتهای زلزله برای تطبيق با طيف هدف مقررات ملی"، دومين همايش مقررات ملی ساختمان، شیراز، ایران، 1388.

13. شهروزی، محسن، جعفر کیوانی، سعیده سیف و اشکان محمدی،  "بهينه يابي فراكاوشي براي مقياس كردن حركات قوي زمين چهاردهمین کنفرانس ملی ژئوفیزیک، تهران، ایران، 1389

14. شعبانی،امیر، جعفر کیوانی وپیمان همامی، "بررسی تاثیر نامنظمی ارتفاعی بر روی شکل پذیری قابهای خمشی فولادی نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، اصفهان، ایران، 19-21 اردیبهشت 1391.

15.سید محمد سعید موسوی نسب، جعفر کیوانی، "شبیه سازی لرزه ای زلزله آتی شهر تبریز ناشی از فعالیت گسل شمال تبریز با استفاده از روش گسل محدود تصادفی"، نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، اردیبهشت 1391.

16. شعبانی،امیر، جعفر کیوانی وپیمان همامی، "مقایسه بین منظمی و نامنظمی سازه ها و اثر آن بر شکل پذیری قابهای خمشی فولادی"، دومین کنفرانس ملی سازه-زلزله-ژئوتکنیک، مازندران، ایران، آذر 1391.

17. کیوانی، جعفر و حسن صلاحی، "بررسی تاثیر چیدمانهای مختلف دیوارهای برشی بر رفتار لرزه ای سازه های فولادی"، کنفرانس مقاوم سازی لرزه ای، تبریز، 1391.

18-   Response Parameters of Steel Midrise Building with Dual Structural Systems…

2ndInternational Congress on Structure, Architecture and Urban Development, Desember 2014, Tabriz, Iran. نفر دوم از 3 نفر (استاد راهنما). نفر اول دانشجو

19-    Overal Midrise Buiding with Dual Lateral Load Resistant Systems

2ndInternational Congress on Structure, Architecture and Urban Development, Desember 2014, Tabriz, Iran. نفر سوم از 3 نفر (استاد راهنما) نفر اول دانشجو

20-   Assessment of Siesmic Response Parameters of Tall Buildings with tube in Tube structural Skeleton

7thInternational Conference on Seismology & Earthquake Engineering, May 2015 

نفر دوم از 3 نفر (استاد راهنما). نفر آول دانشجو

21-    ارزیابی مشخصات رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های میان مرتبه فولادی دارای مرکز مقاوم دوگانه تحت اثر جنبش‌های موج گونه زمین در حوزه نزدیک زمین

2ndInternational Congress on Structure, Architecture and Urban Development, Desember 2014, Tabriz, Iran. نفر سوم از 3 نفر (استاد راهنما) نفر اول دانشجو

ج) کتابها

 1. تحلیل، طراحی و ساخت سازه های فضایی (ترجمه دکتر علی کاوه، فرهاد کروبی و جعفر کیوانی)، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه شماره ک-382، 1383.

 2. کاربرد میراگرها در مقاوم سازی سازه ها، (تالیف جعفر کیوانی و مهدی رحیمی اصل)، انتشارات سیمای دانش، تهران، 1389.

3. تکنولوژی بتن، (تالیف جعفر کیوانی و مهدی رحیمی اصل)، انتشارات پریور، تبریز، 1390. 

4. سازه هاي فولادي، طراحي به روشهاي تنش مجاز و حالت حدي، تاليف دكتر ابوالحسن وفايي و دكتر جعفر كيواني، ايران، تهران،  انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف، ١٣٩٥.

د)رساله ها و پایان نامه های راهنمایی شده

1. بررسی عملکرد لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح مقاوم سازی شده با بادبند فولادی برون محور، نادر محمدی، کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه، 1388.

2. بررسی اثر میراگرها بر عملکرد لرزه ای سازه های فولادی با ارتفاع متوسط، مهدی رحیمی اصل، کارشناسی ارشد مهندسی عمران-زلزله، 1388.

3. انتخاب بهینه شتاب نگاشتها برای تحلیل دینامیکی سازه ها، سعیده سیف، کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه، 1388.

4. بررسی اثر میان قابها بر رفتار لرزه ای ساختمانهای بتنی مسلح، محسن فرزادی، کارشناسی ارشد مهندسی عمران-زلزله، 1389.

5. بررسی تاثیر چیدمانهای مختلف دیوار برشی بر رفتار لرزه­ای سازه­ها، حسن صلاحی برزکی، کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه، 1389.

6. بررسی پیوستگی بین ورقه­های FRP و بتن، مصطفی اسماعیل نزاد، کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه، 1390.

7. اثر نامنظمی ارتفاعی بر شکل پذیری قابهای خمشی فولادی، امیر شعبانی،  کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه، 1390.

8. بررسی تاثیر میراگرهای ویسکوالاستیک بر پاسخ لرزه ای سازه های فولادی با تاکید بر نقش ارتفاع سازه بر میزان کارایی میراگر، مهران شریفی،  کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه، 1390.

9. شبیه سازی لرزه ای زلزله آتی شهر تبریز ناشی از فعالیت گسل شمال تبریزبا استفاده از روش گسل محدود تصادفی، سید محمد موسوی نسب،  کارشناسی ارشد مهندسی عمران- زلزله، 1390.

10. استفاده از بتن مسلح شده با شبکه الیاف (TRC ) برای تقویت خمشی تیرهای بتنی، محمدرضا نخعی، کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه، 1390.

11. مقاوم سازی قابهای بتن مسلح در برابر زلزله با استفاده از میراگرهای ویسکوالاستیک و اصطکاکی، سید مهدی حسینی میاندره، کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه، 1390.

12. مطالعه و مقایسه عملکرد لرزه ای و اقتصاد طرح دیوار برشی فولادی با سیستم های باربر جانبی متداول در ساختمانهای فولادی، سجاد پولکی، کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه، 1391.

13. بررسی و ارزیابی سطوح عملکرد سازه­های مختلف قابی و ترکیبی کوتاه و متوسط طراحی شده مطابق با الزامات استاندارد 2800 ایران، مریم کهریزی، کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه، 1391.

14. بررسی میزان مقاومت سازه های لوله در لوله فولادی در مقابل خرابی پیشرونده تحت اثر زلزله، مجید منصوری، کارشناسی ارشد مهندسی عمران - زلزله، تیر 1392.

15. بررسی عملکرد لرزه ای قاب خمشی مقاوم سازی شده با مهاربند واگرای دارای لینک قائم برشی با استفاده از روشهای غیر خطی، حمید نیاقی، کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه، تیر 1392.

16.بررسی پاسخ سازه های نامتقارن مجهز به میراگرهای ویسکوز تحت اثر همزمان مؤلفه های افقی و پیچشی جنبش شدید زمین، شاهین پاکزاد، کارشناسی ارشد مهندسی عمران-زلزله، شهریور 1392.

17.بررسی و توسعه روش کنترل عملکرد با استفاده از مقاطع کاهش یافته تیرها، طاهره حاجی زین العابدینی، کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه، شهریور 1392.

18- مقایسه اثر بارهای انفجاری بر سازه های بتن مسلح قاب خمشی و دیوار برشی،محمد غفاری، کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه، دی 1394

19-بررسی طراحی لرزه ای سازه های بتن مسلح به روش انرژی تحت زلزله نزدیک و دور از گسل، حسن چهاردولی، کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه، بهمن 1394

20- بررسي پارامترهاي پاسخ لرزه اي ساختمان هاي بلند فولادي با سيستم دوگانه قاب محيطي بيروني مهاربندي شده و قاب محيط خمشي دروني تحت اثر ركوردهاي ميدان آزاد زلزله، سعید صفایی، کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه

21- ارزيابي پارامترهاي پاسخ لرزه اي ساختارهاي سازه هاي ميان مرتبه قاب – ديوار در ساختگاه هاي حوزه نزديك گسل، جواد قربانی، کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه

22- بررسي عملكرد سيستم هاي جداساز لرزه اي در بهبود رفتار پل هاي شهري در برابر زلزله (مطالعه موردي پل آزمايش)، میلاد عینی، کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه

23- بهينه يابي سازه‌هاي فضاكار با استفاده از الگوريتم تركيبي رقابت استعماري جامعه پرندگان، حسن شاکری سلیمانلو، کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه

24- بهسازي لرزه اي قاب بتن مسلح توسط پوشش هاي پليمري ‏FRP‏ تحت بار، محمد اسدی اردلی، کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه

25- مقايسه اثر بارهاي انفجاري بر سازههاي بتن مسلح قاب خمشي و ديوار برشي، محمد غفاری، کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه

26- تحليل آسيب پذيري المان هاي مختلف پل تحت اثر انفجار، کاوه رفیعی، کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه

27- بررسي رفتار لرزه اي ساختمانهاي مهاربندي شده با سيستم مهاربندي CMDB با استفاده از تحليل هاي استاتيكي و ديناميكي افزايشي (IDA)، فرنام امام زادگان، کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه

28- امكان سنجي افزايش كارايي سيستم كنترل غير فعال جداگرهاي لرزه اي با تركيب جداگرهايي با مشخصه هاي مختلف در پل‌ ها،  سینا محمدی لاری، کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه

دروس ارائه شده

نام درس
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحليل غير ارتجاعي سازه ها 1712943 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) - ترم اول 1395
پايداري سازه ها 1712740 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) - ترم دوم 1394
سمينار 1712950 2 05 هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) - ترم دوم 1394
سمينار - سازه-زلزله 1712771 2 04 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1394
پروژه تخصصي 1712051 3 16 ( - ) - ترم اول 1394
تحليل غير ارتجاعي سازه ها 1712943 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) - ترم اول 1394
نمایش 6 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


آزمایشگاه ها